Partnerskap i lærerutdanningen - en kunnskapsoversikt

Samfunnet er i vedvarende utvikling og elevers og foreldres forventninger til skolen forandrer seg med hver ny generasjon. Partnersamarbeid må derfor stadig fornyes ved å tilpasses nye krav og forventninger samt ny kunnskap fra forskning.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsoversikten Partnerskap i lærerutdanningen er utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning i 2014. Den inkluderer vitenskapelige artikler som har undersøkt partnerskap i lærerutdanningen og er publisert i perioden 2010-2014. Hensikten med å gjennomføre kunnskapsoversikten er å få overblikk over tema i forskningen om partnerskap og innsyn i problemstillinger som forskningen dokumenterer.