Partnerskap i lærerutdanningene - hvordan utvikle praksislærernes profesjonelle identitet

Fersk doktorgradsavhandling ved Universitetet i Agder, som er en studie av praksislærere som lærerutdannere på universitetet og utvikling av deres potensiale i partnerskap.

Publisert Sist oppdatert

To voksne personer snakker sammen i et tomt klasserom
Praksislærerne identifiserer seg selv i liten grad som lærerutdannere, viser en ny studie, som ser nærmere på hvordan praksislærerens profesjonelle identitet som lærerutdanner kan utvikles videre. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

En ny doktorgradsavhandling fokuserer på partnerskap i lærerutdanningene, nærmere bestemt praksislærere som lærerutdannere.

Det er Johan Kristian Andreasen, ved Universitetet i Agder (UiA), som står bak denne ferske avhandlingen. Han disputerte i november.

«Den overordnede hensikten med avhandlingen var å undersøke hvordan lærerutdanningene kan styrkes i et partnerskap mellom lærerutdannere på universitetet og i skolen. En sentral aktør i lærerutdanningene er praksislærerne i skolen, som spiller en viktig rolle i den profesjonelle utviklingen til lærerstudentene,» skriver Andreasen selv, i en oppsummering på UiAs nettsider.

Til tross for at praksislærere har en betydningsfull rolle, viser studier at de i liten grad identifiserer seg selv som lærerutdannere. Avhandlingen ser nærmere på hva dette skyldes og hvilke tiltak som er mulige for å endre på situasjonen.

«I avhandlingen undersøkes faktorer som kan bidra til å utvikle praksislærernes profesjonelle identitet som lærerutdannere. Videre utforsker avhandlingen hvordan lærerutdanningene kan utvikles gjennom et utvidet partnerskap, der praksislærere engasjeres i delte stillinger på universitetet,» heter det videre i sammendraget.