Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge

Denne kunnskapsoversikten fra Kunnskapssenter for utdanning presenterer og vurderer forskningsbasert kunnskap om praksisopplæring i norske lærerutdanninger.

Published Sist oppdatert

Formålet med denne rapporten er å presentere og å vurdere forskningsbasert kunnskap om praksisopplæring i norske lærerutdanninger. Kunnskapssenter for utdanning har gjennomført denne studien som et bidrag til UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) sitt arbeid med å styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning. Forskningsoversikten omfatter praksisopplæring i lærerutdanning for alle lærerutdanninger.

Les mer i rapporten Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt (pdf), utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning.