Profesjonsfaglig digital kompetanse i strategi og ledelse: En casestudie av tre lærerutdanninger i Norge

Målet med denne artikkelen, skrevet av forskere fra HiVolda og UiS, er å beskrive hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse blir forstått og implementert på ledernivå i lærerutdanningene ved tre institusjoner.

Published Sist oppdatert

Artikkelforfattere av Profesjonsfaglig digital kompetanse i strategi og ledelse: En casestudie av tre lærerutdanninger i Norge, er Synnøve H. Amdam, Lina Rebekka Kobberstad, Høgskulen i Volda, og Tarja Irene Tikkanen, Universitetet i Stavanger.

Siden 2017 har lærerutdanningene i Norge for 1.–10. klasse vært pålagt opplæring i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Fem av landets 12 lærerutdanningsinstitusjoner mottok statlige midler til dette formålet i 2018. Målet med denne artikkelen er å beskrive hvordan PfDK blir forstått og implementert på ledernivå i lærerutdanningene ved tre institusjoner, hvorav en mottok denne statlige finansieringen. Uavhengig av nasjonal strategi og krav om PfDK, viser funnene at ledelsen ved de tre institusjonene hadde ulike konseptualiseringer av PfDK, reflektert i en stor variasjon i lokale implementeringstiltak av PfDK for lærerutdannere og studenter. Den statlige finansieringen hadde betydning. Teoretiske og praktiske implikasjoner diskuteres.

Les hele artikkelen på utdanningsforskning.no