Samarbeid og det tredje rom i praksisopplæringen

Ny doktorgrad fra Universitetet i Oslo ser nærmere på hvordan praksisopplæringen i lærerutdanningen kan bli bedre. Framveksten av et tredje rom i lærerutdanningen er et sentralt moment.

Publisert Sist oppdatert

Lærer som underviser flere elever i et klasserom
«Det tredje rommet» i lærerutdanningen er tema for en ny doktorgradsavhandling. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

En ny doktorgrad ser nærmere på rollene og samarbeidet mellom partene som står for praksisopplæringen i lærerutdanningen.

Det er Viviana Daza, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitet i Oslo, som har stått for denne avhandlingen. Den har tittelen «Emerging Third Spaces in Teacher Education. Examining collaboration among preservice teachers and school- and university-based teacher educators».

Med metaforen «det tredje rom» ønsker Daza å beskrive en ideell tilstand, der alle involverte i lærerutdanningen samarbeider med hverandre under like vilkår.

− Det tredje rommet er et alternativ for å unngå ulike oppfatninger av hvilken kunnskap som er viktigst i lærerutdanningen, enten det er teoretisk eller praktisk kunnskap, og kan potensielt fremme likeverdig deltakelse i lærerstudentenes praksisopplæring, sier den ferske doktoren til UiOs nettside.

Under arbeidet har Daza blant annet gjort intervjuer med studenter på lektorprogrammet ved UiO om digital vurdering av praksisperioden. Hun har også studert hva denne formen for digitalt samarbeid kan bety for at et det tredje rom i lærerutdanningen skal vokse fram.

− Generelt kan vi si at lærerutdannere som jobber tett sammen, inkluderer ulike stemmer og ideer, påvirker hverandre positivt og deler mål, uttaler Daza til UiOs nettside.

Les mer om doktorgraden i intervjuet med Viviana Daza på UiOs nettsider.