Samspillet mellom institusjonsbasert og arbeidsplassert læring

Denne vitenskapelige artikkelen analyserer samspillet mellom læringen som skjer på læringsinstitusjon og den som skjer ute i arbeidslivet. Studien er gjort av to forskere ved OsloMet.

Publisert Sist oppdatert

Elever i industrihall får yrkesfaglig utdannelse
Læring og arbeid er to viktige sosiale nettverk for å forberede individer på fremtidig liv. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

«Analysing the Interplay Between Institutional-Based and Workplace Learning» er utført og skrevet av Dinavence Arinaitwe og Arne Ronny Sannerud fra OsloMet.

Fra sammendraget: Læring og arbeid er to viktige sosiale nettverk for å forberede individer på fremtidig liv. En forståelse av læring på arbeidsplassen kan gi innsikt i hvordan vi organiserer institusjonell læring for å produsere kompetente og relevante yrkesfaglige kandidater for arbeidslivet. Denne artikkelen utforsker de eksisterende samarbeidsaktivitetene i masterstudiet i yrkespedagogikk (MVP) ved Kyambogo University i Uganda og deres tilknytning til arbeidsplasser.

To forskningsspørsmål ble stilt:

1. Hvilke samarbeidsaktiviteter er det i MVP-programmet som åpner for læring i yrkesfaglærerutdanningsinstitusjoner (VTI) og arbeidsplasser?

2. Hvordan bygges kunnskap opp blant de deltakende aktørene?

Spørsmålene ble undersøkt gjennom dybde- og semi-strukturerte intervjuer med målbevisste utvalgte deltakere. En analyse av dokumentene fra MVP-prosjektet, inkludert programrapporter, møteprotokoller fra samarbeidende interessenter og studentenes avhandlinger ble gjort.

Resultatene viste at feltekspedisjoner og aksjonsforskningsprosjekter (AR) var nøkkelaktivitetene innlemmet i MVP-programmet for å støtte frem og tilbake læring fra arbeidsplasser. Gjennom interaksjoner og delingspraksis fremmet disse aktivitetene læring ved å løse problemer som oppstår på jobben og ved å utføre oppgaver i det virkelige liv.