Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling

En kunnskapsoversikt over praksisopplæring i lærerutdanning trinn 1-10 fra årene 2005–2020.

Publisert Sist oppdatert

Her kan du lese Yvonne Sørensen og Kristin Emilie W. Bjørndal (begge Universitetet i Tromsø) sin artikkel «Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020).» Artikkelen ble publisert i 2021 i Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis og baserer seg på en systematisk forskningsgjennomgang.

Du kan lese hele artikkelen her

Ung kvinnelig lærer hjelper elever i et klasserom
Artikkelen går gjennom sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling i løpet av en 15-årsperiode. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Sammendrag:

«Denne artikkelen presenterer en systematisk forskningsgjennomgang som retter oppmerksomheten mot praksisopplæring i lærerutdanning som arena for lærerstudenters profesjonelle utvikling. Totalt 84 empiriske nasjonale og internasjonale studier, publisert i tidsrommet 2005–2020, inngår i studien og er analysert ved hjelp av tematisk analyse.

Forskningsspørsmålet vi besvarer, er: Hvilke områder i praksisopplæring i lærerutdanning (trinn 1–10) fremheves som sentrale for lærerstudenters profesjonelle utvikling, i empiriske studier? Målsettingen med forskningsgjennomgangen er å bidra med innsikt og kunnskap som kan anvendes i kvalitetsutvikling av praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen i Norge (GLU).

Resultatene fra analysen viser at fem områder i praksisopplæringen fremstår som sentrale for studenters profesjonelle utvikling: sosiale og emosjonelle aspekter, praksiserfaringer, teori– praksis- dimensjonen, veiledning og refleksjon. Resultatene fra forskningsgjennomgangen har vi diskutert i lys av norsk kontekst. Diskusjonen tydeliggjør at de fem områdene får ulik oppmerksomhet i nasjonale empiriske studier og i nasjonale styringsdokumenter for GLU, selv om områdene synes å fremstå som sentrale for lærerstudenters profesjonelle utvikling.»

referanse:

Sørensen, Y., & Bjørndal, K. E. W. (2021). Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020). Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis15(3).

DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.2640