Slik kan barnehagelærere være medforskere

Et eksempel på partnerskap innen lærerutdanning, mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet.

Published Endret

Mannlig barnehagelærer sitter ved bord sammen med liten gutt
Forskere ved BARNkunne har samarbeidet tett med ansatte i Etat for barnehage i Bergen kommune, og resultatet er (Foto: Getty Images)

Denne rapporten er resultat av et samarbeid mellom Bergen kommune og BARNkunne – senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet. Høsten 2019 fikk Bergen kommune tilslag på søknad om innovasjonsprosjekt i Regionalt Forskningsfond Vestland. Partner var Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Rapporten har fått navnet «Barnehagelærer som medforsker – innovasjonsprosjekt for utprøving av et eksplorativt forskningsdesign for kunnskapsutvikling i barnehagesektor

Forskere ved BARNkunne, Johanna Birkeland, Øyvind Glosvik og Elin Eriksen Ødegaard, har samarbeidet tett med ansatte i Etat for barnehage i Bergen kommune, Mimi Bjerkestrand, Marion Oen og Rune Espe. Disse seks utgjør prosjektets lederteam. Arbeidet i prosjektet har vært ledet og koordinert som et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Bergen kommune og BARNkunne – senter for barnehageforskning, fra søknadsutforming til sluttrapport, gjennom en rekke prosjektmøter der alle har bidratt.

Prosjektperioden varte fra november 2019 til mars 2021.