Undervisningsverkstedet - for faglærere i lærerutdanningene

Undervisningsverkstedet er satt i gang av Universitetet i Agder (UiA) og er et teknologirikt undervisningsrom som legger til rette for kreative og aktive arbeidsformer. Det kan brukes av faglærere som underviser i lærerutdanningene og som ønsker å prøve ut ulike måter å undervise på sammen med studenter.

Publisert Sist oppdatert

Undervisningsverkstedet er lokalisert ved og satt i gang av Universitetet i Agder (UiA).(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Undervisningsverkstedet ligger ved Universitetet i Agder (UiA). Det kan brukes av faglærere som underviser i lærerutdanningene (BLU, GLU, lektorutdanning, PPU og PPU-Y) og som ønsker å prøve ut ulike måter å undervise på sammen med studenter.

I rommet er det digital teknologi som er i bruk i barnehager og skoler i dag; interaktive skjermer, utstyr til koding, Chromebooks, iPads, VR-teknologi, utstyr til opptak av lyd og bilde og 3D-printere, i tillegg til kunstfaglig materiale, som papir, sakser, fargestifter og piperensere. Gjennom å kombinere det analoge og det digitale gir Undervisningsverkstedet muligheter for å prøve ut arbeidsmåter som blir mer og mer vanlig i barnehager og skoler, heter det på UiAs nettside.

Undervisningsverkstedet fikk Utdanningsprisen i 2022 for sin virksomhet. Utdanningsprisen, som er på 100.000 kroner, er en intern pris ved UiA, som er en påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling, ifølge universitetets nettsider.

Er dette noe som er interessant for din arbeidshverdag som lærerutdanner, eller har din lærerutdanning et lignende tilbud - tips oss gjerne på e-post kunnskapssenter@uis.no!