Webinar om lærerutdanningsforskning i de nordiske landene

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) arrangerte fredag 2. februar webinar om lærerutdanningsforskning, basert på en systematisk kunnskapsoversikt vi har utarbeidet. Forskere fra alle de fem nordiske landene deltok. Opptaket fra webinaret er tilgjengelig.

Publisert Sist oppdatert

To personer sitter i et studio
Morten Njå og Sanna Forsström fra ledet webinaret om lærerutdanningsforskning i de nordiske landene (Foto: Leif Tore Sædberg)

Kunnskapssenter for utdanning ( ) arrangerte 2. februar webinar, der temaet var forskning på lærerutdanning i Norden. Bakgrunnen for webinaret var en systematisk kunnskapsoversikt/scoping review om lærerutdanningsforskning i de nordiske landene, som ble publisert høsten 2023. Denne omfatter 830 vitenskapelige artikler fra de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island). I tilknytning til kunnskapsoversikten utviklet KSU et levende kart som gir visuell oversikt og tilgang til alle disse artiklene.

inviterte utdanningsforskere fra hele Norden til å diskutere resultatene fra denne undersøkelsen og en studie om svensk lærerutdanningsforskning som forskere ved Göteborgs universitet har gjennomført.

Spørsmål som ble drøftet, med utgangspunkt i kartlegginger, var for eksempel: Hva er de viktige resultatene vi har? Hva er styrker og svakheter i forskning om lærerutdanninger i Norden? Hva bør vi tenke på videre for å utvikle dette forskningsfeltet og bidra til solid kunnskap for lærerutdanninger?

Paneldeltakerne var:

  • Sverker Lindblad, professor, Göteborgs universitet, Sverige
  • Katarina Samuelsson, Göteborgs universitet, Sverige
  • Gunilla Eklund, professor, UiA/Åbo Akademi, Finland
  • Hilde Wågsås Afdal, professor, Høgskolen i Østfold, Norge
  • Elsebeth Jensen, dekan og leder av lærerutdanning, VIA profesjonshøgskolen, Danmark
  • Anna Kristín Sigurðardóttir, professor, University of Iceland, Island
  • Berglind Gísladóttir, University of Iceland, Island

Det ble gjort opptak av webinaret. Kontakt oss på e-post kunnskapssenter@uis.no dersom du vil ha tilsendt opptaket.