Avhandling: Adolescent depression, school engagement and social functioning

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til moderat depresjon. Bestillingsnummer: 4801.

Published Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Margit Garvik

Tittel

Adolescent depression, school engagement and social functioning

Sidetall / år

239 s. / 2017

Bestill
Pris

230,-

Bestillingsnummer

4801

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på avhandlingen Adolescent depression, school engagement and social functioning.

Margit Garvik har undersøkt effekten av Mestringskurs for ungdom – DU (tidligere Depresjonsmestring for ungdom – DU), som er et gruppebasert lavterskeltiltak for deprimert ungdom. Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi. Det ble prøvd ut av 77 ungdommer mellom 16 og 20 år. Hos ungdommene som deltok på kurset, ble det funnet en moderat til sterk reduksjon i depressive symptomer. De rapporterte også om bedre sosial fungering, mens det er mer usikkert om det hadde betydning for motivasjon for skolearbeidet.

Avhandlingen består av tre artikler:

Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru (2014). Depression and School Engagement among Norwegian Upper Secondary Vocational School Students. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 58, No. 5, 592–608.

Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru (2014). Effectiveness study of a CBT-based adolescent coping with depression course. Emotional and Behavioural Difficulties, 19:2, 195–209.

Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru (2016). Motivation and Social Relations in School Following a CBT Course for Adolescents With Depressive Symptoms: An Effectiveness Study. Scandinavian Journal of Educational Research, 60:2, 219–239.