Avhandling: Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Studien til Hildegunn Fandrem består av tre artikler, og den tar sikte på å kartlegge omfang og sentrale forhold som kan ha sammenheng med depressive symptomer og mobbing blant innvandrerungdom sammenlignet med norsk ungdom. Bestillingsnummer 4782.

Publisert Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Hildegunn Fadrem

Tittel

Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Sidetall / år

250 s. / 2009

Bestill
Pris

265,-

Bestillingsnummer

4782

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Hildegunn Fandrem
Hildegunn Fandrem

Depressive symptomer varierer med etnisitet, kjønn og bosted

I første artikkel ble nivå av depressive symptomer studert, i forhold til etnisitet, kjønn og bosted. Resultatene viser at innvandrerungdommene har mer depressive symptomer enn de norske ungdommene, i tillegg er jentene på et generelt høyere nivå enn guttene. Det er imidlertid hos guttene (innvandrere sammenlignet med norske) at der er en signifikant forskjell. Resultatene tilsier også at en bør være ekstra oppmerksom på innvandrerguttene i store byer.

Mobbing og tilhørighet

I den andre artikkelen er det et hovedfunn at mens norske gutter i stor grad mobber for å få makt, mobber innvandrergutter mer for å høre til. I tillegg ser det ut til at innvandrergutter mobber andre mer enn det etnisk norske gjør, mens der ikke er noen forskjell når det gjelder å bli mobbet, eller når det gjelder nivå av aggressivitet. Den tredje artikkelen bekrefter funnene fra den foregående, også her viser resultatene at innvandrergutter er overrepresentert når det gjelder å mobbe andre. I tillegg er innvandrergutter overrepresentert i grupper bestående av mange mobbere og de er overrepresentert når det gjelder å mobbe sammen med andre.

Implikasjoner

Funnene har viktige implikasjoner både for arbeid med antimobbeprogram, og arbeid med å integrere innvandrergutter generelt.