Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring. Bestillingsnummer: 4799.

Published Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Trude Havik

Tittel

School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Sidetall / år

242 s. / 2015

Bestill
Pris

265,-

Bestillingsnummer

4799

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på avhandlingen School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal.

Skolevegring er et stort problem for elevene det gjelder både på kort og lang sikt. Det er viktig at elever som sliter med å gå på skolen, blir oppdaget tidlig slik at de kan få hjelp til å komme raskt tilbake til skolen.