Avhandling: Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solheim har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i klasserommet fordi de erfarer at det kan ha stor innvirkning på elevers læring. Bestillingsnummer: 4804.

Published Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Ksenia Solheim

Tittel

Teachers´ learning in classroom interaction

Sidetall / år

220 s. / 2020

Bestill
Pris

325,-

Bestillingsnummer

4804

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på avhandlingen Teachers´ learning in classroom interaction.

Klasseromsinteraksjon omfatter relasjoner mellom lærere og elever i klasserommet. Interaksjon mellom lærere og elever er et sentralt aspekt ved klasseledelse, og har vist klar sammenheng med elevenes læring. Hvordan lærere organiserer aktiviteter i klasserommet, og relasjonen lærerne har med elevene sine, er også en viktig faktor for å utvikle gode læringsmiljø og forebygge mobbing.

– Lærerne i studien viser til individuelt orientert læring, og sier at de ønsker egenutvikling fordi de mener det er viktig for den profesjonelle utviklingen, men det kan se ut som at kollektive prosesser har en enda sterkere påvirkningskraft når det kommer til å skape resultater. Lærerne ønsker også å utvikle seg selv fordi de tror dette kan forbedre elevenes læring, sier Ksenia Solheim.