Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedagogiske ressurser for barnehagebarn. Målet er å fremme livsmestring og sosial kompetanse i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert
Ingunn Størksen og Svanaug Lunde.
– Vi er overveldet og takknemlige for støtten fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle ressurser for barnehager på dette området, sier prosjektleder Ingunn Størksen. Her sammen med Svanaug Lunde. Foto: Maria Gilje Strand/UiS

Publisert første gang: 29.09.2020

Barnehagelærere, fagutviklere i barnehager og forskere skal samarbeide om å utvikle en rekke pedagogiske ressurser for barn innen sosial kompetanse og livsmestring. Alt skal samles på et eget nettsted.

Ressursene vil bestå av leker, aktiviteter, sanger, danser, og e-bøker som alle har som formål å fremme sosial kompetanse og livsmestring hos barna, og det vil også bli laget teorifilmer for ansatte.

– Vi har stor tro på at ressursene blir nyttige og møter barnehageansattes behov når praksisfeltet og universitets- og høgskolesektoren slår seg sammen på en slik måte, sier Gudrun Skanke Eriksen og Birthe Holm i Sandnes kommune.

De forteller at de gleder seg til å samarbeide med andre barnehager og Læringsmiljøsenteret om utvikling av nye pedagogiske ressurser.

– For vår kommune er et slikt samarbeid hvor vi kan fremme barns livsmestring og sosial kompetanse, en naturlig videreutvikling av kommunens flerårige kvalitetsarbeid i alle våre barnehager.

– Alle ønsker vi at barna skal få gode liv. For å få til dette, er det viktig å styrke deres selvbilde gjennom mestringsfølelse, sier Lene Kjeldsaas, leder for Kanvas kompetanse.

Har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB

Barnehager i Sandnes kommune og barnehagestiftelsen Kanvas har sammen med Læringsmiljøsenteret fått 2,25 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle nettressursene.  Arbeidstittelen for prosjektet er «SELMA – Sosial kompetanse og livsmestring i barnehagen».

Leder for Kanvas kompetanse, Lene Kjeldsaas, synes det er spennende å være med på prosjektet.

– Alle ønsker vi at barna skal få gode liv. For å få til dette, er det viktig å styrke deres selvbilde gjennom mestringsfølelse. Da gjelder det å støtte barns evne til å håndtere både medgang, motgang, endringer og konflikter på best mulig måte, sier hun.  

Også prosjektleder ved Læringsmiljøsenteret, Ingunn Størksen, er begeistret for utviklingen som nå skal i gang.

– Vi er overveldet og takknemlige for støtten fra Sparebankstiftelsen DNB til å utvikle ressurser for barnehager på dette området, sier hun.

Nettressursene skal lages i tråd med Rammeplan for barnehagen, hvor sosial kompetanse og livsmestring er to sentrale områder.

– Vi vet at slike kompetanser hos barn er viktige for vennskap, livsglede, lek og læring og at de kan gi positive langtidseffekter, sier Størksen.

Glede, begeistring og gode relasjoner

Utviklingsprosjektet SELMA bygger blant annet på forskningsfeltet som kalles Positiv psykologi. Begrepet lykke beskrives her til å bestå av flere komponenter; positive følelser, engasjement, relasjoner, mening og mestring.

Videre er lært optimisme et sentralt begrep. Det innebærer at barn får lære at utfordringer er midlertidige, at de ikke gjelder alle situasjoner og at de ikke er barnet sin feil.

– Livsmestring i form av glede og begeistring og gode relasjoner er viktig for alle mennesker, særlig for barn. Forskning viser at positive emosjoner frigjør kognitive ressurser som danner grunnlag for barns utvikling, sier Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret.

Prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekt, blant annet boka Livsmestring og livsglede i barnehagen. Når prosjektperioden er over vil ressursene legges fritt ut til alle landets barnehager.

Tekst: Ina Midttveit