Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for meningene sine. Klara Øverland har vært prosjektleder for «VisMeg» – en nettside med verktøy som kan være til hjelp i samtaler med barn om tanker og følelser i vanskelige situasjoner.

Publisert Sist oppdatert
«VisMeg» er en nettside med verktøy som kan være til hjelp i samtaler med barn om tanker og følelser i vanskelige situasjoner. Skjermdump fra nettsiden vismeg.info.

Nettsiden VisMeg er en nettside med informasjon og verktøy som kan brukes av voksne som arbeider med små barn. Noen av verktøyene er digitale, slik at barna kan gi uttrykk for hva de mener ved hjelp av bilder og illustrasjoner. Disse verktøyene bygger på tidligere forskning og praksis, og brukes ofte når det kommer til læring av følelser og i samtaler om tanker og følelser i ulike situasjoner. Nettsiden og verktøyene kan enkelt brukes både på datamaskin, nettbrett og mobil.

– Det finnes mange slike verktøy der ute, men det kan være greit med digitale verktøy, som også er tilgjengelig i barnevennlig form. Verktøyene er utviklet for barns medvirkning, og har barnevennlige illustrasjoner, forteller Klara Øverland, som har prosjektleder for nettsiden.

Billedkort og illustrasjoner gjør det lettere

Arbeidet med nettsiden er en del av prosjektet «Omsorg for traumatiserte barn» (OTB-prosjektet), som er et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Transkulturelt senter og Læringsmiljøsenteret og Filiorum (Senter for barnehageforskning) ved Universitetet i Stavanger. I OTB-prosjektet skal forskerne se nøyere på bruken av denne type visuelle samtaleverktøy.

– Å la barn vise eller forklare hvordan de opplever ulike situasjoner ved hjelp av billedkort eller symboler, kan være en god måte å la barn som ikke er så verbale med å gi utrykk for sine erfaringer og meninger. I tillegg kan det være fint å ha visuelle digitale hjelpemidler, da mange barn i dag har gode digitale kunnskaper og trives med å bruke digitale hjelpemidler, sier Øverland.

Klara Øverland
Klara Øverland har vært prosjektleder for nettsiden «VisMeg». Foto: Jeanette Larsen/UiS

Hun legger til at slike verktøy kan være spesielt bra for barn som har vansker for å uttrykke seg – for eksempel de som ikke har utviklet språk, som har språkvansker eller som strever med følelser. I tillegg liker barn flest å se på bilder og det er ekstra kjekt hvis de kan delta aktivt ved å for eksempel selv få snurre på følelsehjulet.

Inneholder Korona-informasjon

Denne nettsiden samt verktøyene som er tilgjengelig her, kan være aktuelt for barnehageansatte, lærere og de som arbeider med de yngste barna, samt for foreldre. Det er Stiftelsen Damm som har finansiert arbeidet med støtte fra Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Prosjektgruppen består av Klara Øverland, Domnine Lecoq og Aina Basilier Vaage.

I tillegg til å være en nettside med verktøy knyttet til samtaler med traumatiserte barn eller barn med lite språk, har forskergruppen også valgt å samle lenker og referanser med aktuell koronainformasjon på denne nettsiden som kan være til hjelp til samtaler om tanker og følelser med barn under pandemien.

– For mange oppleves koronatiden som vanskelig, og det er viktig å snakke om hverdagsopplevelser i ulike situasjoner, da dette kan dempe det emosjonelle trykket og tankekaoset. Barn har behov for å bli sett, snakket med og få muligheten til å utrykke sine tanker og følelser med lyttende voksne som reflekterer sammen med dem. Noen av disse verktøyene som er tilgjengelig på nettsiden kan være til hjelp med dette, sier Øverland.

Tekst: Maria Gilje Strand