Bok: Mobbeatferd i barnehagen

Mobbing starter allerede i barnehagen. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som utsettes for vedvarende negative handlinger i barnegruppen, og som har problemer med å forsvare seg mot dette.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Tittel: Mobbeatferd i barnehagen: temaforståelse - forebygging - tiltak

Forfattere: Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland

Forlag: Cappelen Damm

År: 2017

Sider: 112

ISBN: 9788202556129

Kjøp boken

Boken kan kjøpes direkte fra Cappelen Damm eller via din lokale bokhandel.

Omslag til boka Mobbeatferd i barnehagen
Boken Mobbeatferd i barnehagen er skrevet av Ella C. Idsøe og Pål Roland.

Barnehagene trenger kunnskap og handlingskompetanse for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing i tidlig alder.

I denne boken presenteres forskningsbasert kunnskap på en konkret og handlingsrettet måte for studenter, pedagoger og andre voksne som jobber i barnehagen. Her gis praktiske eksempler på hva mobbing er i denne alderen, hvordan det kommer til syne i barnegruppen, og hvordan det kan utvikle seg over tid. Videre gis det en oversikt over

  • forebyggingsstrategier
  • konkrete aktiviteter om hvordan man identifiserer og endrer uønsket negativ atferd i barnegruppen
  • tiltak for å bygge sosiale ferdigheter
  • implementeringsplan i barnehagen

Samtidig belyses viktigheten av et godt samarbeid mellom barnehagen, hjemmet og andre instanser.