Bok: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Skoler rapporterer om økt skolefravær, og frafallet i videregående skole er fortsatt høyt. Hvordan kan skoler arbeide med å motvirke disse tendensene? Skolefravær og skolevegring er temaene i en forskningsbasert bok ført i pennen av Trude Havik.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Tittel: Skolefravær: å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Forfatter: Trude Havik

Forlag: Gyldendal

År: 2023 (2. utgave)

ISBN: 9788205562554

Kjøp boka

Kjøp boka via forlaget eller i nærmeste bokhandel

Forside til 2. utgave av boka Skolefravær av Trude Havik
2. utgave av boka Skolefravær, skrevet av Trude Havik.

Hva kan lærere, foreldre og skoleledere gjøre når elever ikke kommer på skolen? Trude Havik har forsket på skolevegring og skolefravær. Hun skrev ei bok i 2018, som kom i ny utgave i 2023. Boka er oppdatert med ny forsking siden utgivelse av forrige utgave. Den kan være til hjelp for å få barn og unge tilbake på skolen. Boka Skolefravær: å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring gir ingen oppskrifter, men den skaper et felles kunnskapsgrunnlag som kan være utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær.

"Målet med boka er at vi tidlig oppdager elever som viser tegn til at skolen er et vanskelig sted å være."

Trude Havik

Boka er inndelt i tre hoveddeler.

Trude Havik
Trude Havik. Foto: Jeanette Larsen.
  • Hva er skolefravær?
    ulike begreper for skolefravær, forekomst, konsekvenser og skolens kompetanse om skolefravær, handlingsplan og prosedyrer
  • Identifisering og forståelse
    risikofaktorer og beskyttende faktorer i skolemiljøet, risikofaktorer i familien, individuelle utfordringer, eleven i miljøet, opprettholdende faktorer til skolefravær
  • Tiltak
    forebyggende tiltak mot skolefravær, tidlig identifisering og intervensjon, målrettede intensive intervensjoner, lovverket

Boka henvender seg til studenter på master-, videre- og grunnutdanning, til forskere og ansatte i PPT. Den henvender seg også til lærerutdannere, lærere og andre som jobber med barn og unge.