Bok: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Skoler rapporterer om økt skolefravær, og frafallet i videregående skole er fortsatt høyt. Hvordan kan skoler arbeide med å motvirke disse tendensene? Skolefravær og skolevegring er temaene i en ny, forskningsbasert bok ført i pennen av Trude Havik.

Published Endret
Fakta

Tittel: Skolefravær: å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

Forfatter: Trude Havik

Forlag: Gyldendal

År: 2018

ISBN: 9788205500426

Kjøp boka

Kjøp boka via forlaget eller i nærmeste bokhandel

Boka Skolefravær er skrevet av Trude Havik.

Hva kan lærere, foreldre og skoleledere gjøre når elever ikke kommer på skolen? Trude Havik har forsket på skolevegring og skolefravær. Nå har hun skrevet ei bok som kan være til hjelp for å få barn og unge tilbake på skolen. Boka Skolefravær: å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring gir ingen oppskrifter, men den skaper et felles kunnskapsgrunnlag som kan være utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær.

"Målet med boka er at vi tidlig oppdager elever som viser tegn til at skolen er et vanskelig sted å være."

Trude Havik

Boka er inndelt i tre hoveddeler.

Trude Havik
Trude Havik. Foto: Jeanette Larsen.
  • Hva er skolefravær?
    forskjellige begrunnelser for fravær, forekomst, konsekvenser og skolens kompetanse omkring skolefravær
  • Identifisering og forståelse
    individuelle faktorer, risikofaktorer i familien og i skolemiljøet, beskyttende faktorer i skolemiljøet og opprettholdende faktorer til fravær
  • Tiltak
    forebyggende tiltak mot skolefravær, tiltak ved tegn til angst, identifisering og intervensjoner

Boka er beregnet på studenter på master-, videre- og grunnutdanning, forskere og ansatte i PPT. Den henvender seg også til lærerutdannere, lærere og andre som jobber med barn og unge.