Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever. Bestillingsnummer: 4803.

Publisert Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Tove Flack

Tittel

Relational aggression in adolescents

Sider / år

153 s. / 2018

Bestill
Pris

245,-

Bestillingsnummer

4803

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på avhandlingen Relational aggression in adolescents.I ungdomsalderen ser vi at elever kan bruke sofistikerte og indirekte aggressive metoder, som baksnakking, ryktespredning og negative signaler, for å støte enkelte elever ut av gruppa.

Dette kalles relasjonell aggresjon.

Tove Flacks studie viser at det å beholde eller etablere popularitet kan være en mulig grunn til at ungdommen tar i bruk slike negative strategier.

Full tittel på avhandlingen er: 

Relational aggression in adolescents: Exploring the associations with status goals, status stress, perspective taking and empathic concern within the framework of social goal theory.