Avhandling: Traditional and cyber victimization

Ida Risanger Sjursø har i sin avhandling funnet ut at elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor – samtidig som hun satt inn tiltak og gav informasjon underveis i prosessen. Bestillingsnummer: 4805.

Published Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Ida Risanger Sjursø

Tittel

Traditional and Cyber Victimization: Emotional Problems and Percived Teacher Support

Sidetall / år

155 s. / 2021

Bestill
Pris

325,-

Bestillingsnummer

4805

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag til doktorgradsavhandlingen Traditional and cyber victimization av Ida Risanger Sjursø
Omslag på avhandlingen Traditional and cyber victimization.

Det å bli utsatt for mobbing kan påvirke barns mentale helse. I en studie av over 3000 norske 15-16 åringer, fant hun at det er en sterkere sammenheng mellom det å bli utsatt for digital mobbing og symptomer på angst enn det å bli utsatt for tradisjonell mobbing og symptomer på angst.  

Sjursø har også intervjuet elever mellom 12 og 18 år som har opplevd mobbing over lang tid. Hun forteller at informantene hennes beskrev frykt knyttet til skolen, eller stedet der de opplevde å bli mobbet.

– De som hadde opplevd digital mobbing i tillegg til tradisjonell mobbing, beskrev også opplevd frykt på fritiden. Det å bli mobbet via for eksempel sosiale medier eller spill gjør at en del av disse elevene aldri har en frisone, sier hun.

Les mer: