Bok: Utvikling, lek og læring i barnehagen

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Det gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Dette er 2. utgave av boken. 1. utgave kom i 2014.

Published Endret
Fakta

Tittel: Utvikling, lek og læring i barnehagen: forskning og praksis

Redigert av: Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli

Forlag: Fagbokforlaget

År: 2. utgave 2018 (1. utgave 2014)

ISBN: 9788245023879

Kjøp boken

Boken kan kjøpes direkte fra Fagbokforlaget eller via din lokale bokhandel.

Omslag til boka Utvikling, lek og læring fra Fagbokforlaget
Boken Utvikling, lek og læring i barnehagen er redigert av Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli.

I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet er derfor viktig, og fremhevet spesielt i denne boka. Forfatterne ser på utvikling som en livslang prosess og med mulighet for ny vekst.

Temaer i boken er

 • omsorg, lek og læring
 • tilknytning
 • psykisk helse
 • vennskap
 • mestring
 • medvirkning og danning
 • lykke og livskvalitet
 • selvregulering
 • språk, tall- og romforståelse
 • barnelitteratur
 • kropp og bevegelse
 • observasjon og kartlegging
 • den flerkulturelle barnehagen
 • foreldresamarbeid
 • omsorgssvikt
 • forebygging av mobbing

Boken retter seg mot lærere, forskere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0-5 år.

Bokens forfattere er psykologer og pedagoger. Felles for bidragene er deres fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst.

Lasering av 1. utgave av boka Utvikling, lek og læring i barnehagen i 2014. 2. utgave kom i 2018.