Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle driften og profesjonalisere «Spekter digital», og dette partnerskapet har vært viktig for å få det til, sier senterleder Dag Jostein Nordaker.

Publisert Sist oppdatert
Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Foto: Getty Images.

Nyheten han referer til er at Læringsmiljøsenteret har inngått et partnerskap med Frontkom EDU. Dette partnerskapet innebærer at Frontkom vil ta over selve driften av «Spekter digital» inkludert salg, kundeservice og videreutvikling av verktøyet, mens Læringsmiljøsenteret fremdeles vil ha det faglige ansvaret for Spekter. Overgangen vil være gjeldende fra og med 26. mai 2021.

Vil komme brukerne til gode

Nordaker tror denne overgangen og dette partnerskapet vil gjøre verktøyet bedre, og tror nye «Spekter digital» vil være enda mer brukervennlig for lærere og ledelsen ved skolene. Han tror også at kundene vil få mer ut av verktøyet som følge av denne overgangen.

– Vi er veldig glade for å inngå partnerskap med Frontkom EDU om salg, kundeservice og videreutvikling av Spekter digital. Dette tror vi vil profesjonalisere driften ytterligere og komme brukerne til gode, sier senterleder Nordaker ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Utvikling av verktøyet

Spekter har allerede blitt tatt i bruk av mange skoler rundt omkring i landet, og i etterkant av Datatilsyn-saken og videre Personvernnemda-tiltaket, har det kommet inn mange gode og konstruktive tilbakemeldinger fra lærere og skoleledelse.

Nå har allerede flere av disse tilbakemeldingene blitt tatt med videre i videreutviklingen av verktøyet. Skolene kan blant annet velge om de ønsker å ha med det åpne spørsmålet, eller ikke. Enda flere justeringer og revideringer er forventet å være på plass utover høsten.

Her finner du den nye nettsiden til Spekter digital – du kan også sende e-post til post@spekterdigital.no dersom du har spørsmål om overgangen, eller andre ting knyttet til verktøyet.

Tett og godt samarbeid

Frontkom EDU har allerede driftet løsningen og hatt ansvaret for den tekniske utviklingen av Spekter i en god stund, og kjenner verktøyet veldig godt fra før. Men fra og med 26. mai, vil altså Frontkom EDU ha det formelle ansvaret for å drifte og videreutvikle «Spekter digital», mens Læringsmiljøsenteret vil ha det faglige ansvaret.

– Det tette og gode samarbeidet vi har opparbeidet oss, gjør at vi også kan fortsette å ha en tett dialog om videreutvikling av verktøyet og sikre faglig forankring i arbeidet. Nå vil vi ha fokus på forbedringer og videreutvikling. Ikke bare av produktet, men på kundeservice og tjenester som kundene har behov for, forteller Thor Andre Gretland i Frontkom.

Han understreker at eksisterende avtaler med kunder vil bli videreført, og at alle som i dag er kunder, etter hvert vil bli kontaktet av selskapet for å sikre at overgangen vil bli så smidig som mulig.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Getty Images