Pressebilde og UiS-logo

Her finn du nedlastbare pressefoto av leiinga ved UiS og universitetet sine campus. For logo, sjå nederst i artikkelen.

Publisert Sist oppdatert
Rektor Klaus Mohn
Portrett av Klaus Mohn
Rektor Klaus Mohn (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Portrett Klaus Mohn
Rektor Klaus Mohn (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Portrett av Klaus Mohn
Rektor Klaus Mohn (Foto: UiS / Marie von Krogh)

Prorektor for forsking

Merete Vadla Madland
Portrett av Merete Vadla Madland
Merete Vadla Madland, prorektor for forsking (Foto: UiS / Marie von Krogh)

Merete Vadla Madland
Merete Vadla Madland, prorektor for forsking (Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen)
Merete Vadla Madland
Merete Vadla Madland, prorektor for forsking (Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen)

Prorektor for utdanning

Bjørg Frøysland Oftedal
Portrett av Bjørg Frøysland Oftedal
Bjørg Frøysland Oftedal, prorektor for utdanning (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Portett av Bjørg Frøysland Oftedal
Bjørg Frøysland Oftedal, prorektor for utdanning (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Portrett Bjørg Frøysland Oftedal
Bjørg Frøysland Oftedal, prorektor for utdanning (Foto: UiS / Marie von Krogh)

Prorektor for innovasjon og samfunn

Marte C. W. Solheim
Portrett av Marte Solheim
Marte C.W. Solheim, prorektor for innovasjon og samfunn (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Portrett av kvinne
Marte C.W. Solheim, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Portrett av Marte Solheim
Marte C.W. Solheim, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Direktør for organisasjon og infrastruktur
Portrett av Karoline Holmboe Høibo
Karoline Holmboe Høibo, direktør for organisasjon og infrastruktur (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Portrett av Vibecke Lykke Olsen
Vibecke Lykke Olsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt (Foto: UiS / Marie von Krogh)

Dekaner ved Universitetet i Stavanger

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS
Portrett av Ola Kvaløy
Ola Kvaløy, dekan ved Handelshøgskolen ved UiS (Foto: UiS / Marie von Krogh)
Dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora
Portrett av Odd Magne Bakke
Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora (Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen)
Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag
Portrett Harald Eikaas
Harald Eikaas, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag
Dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultet
Portrett Turid Borgen
Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultet ved UiS (Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen)
Direktør ved Arkeologisk museum ved UiS
Portrett Ole Madsen
Ole Madsen, direktør ved Arkeologisk museum ved UiS (Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen)
StOr-leder
Ung mann foran grønne trær
Joakim R. Ramsland, leder for Studentorganisasjonen StOr.
Dekan ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet
Portrett Øystein Lund Bø
Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen)
Dekan ved Det helsevitskapelege fakultet
Portrett Eldar Søreide
Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitskaplege fakultet (Foto: Helse Stavanger / Svein Lunde)

Bilde frå våre campus

Her finn du bilde frå campus Ullandhaug, campus Bjergsted og frå Arkeologisk museum på Våland.

Last ned bilde av campus frå vårt fotoarkiv

Logo for Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger sin logo skal nyttast på digitale og trykte flater der UiS er den formelle avsendaren, eller der universitetet er samarbeidspartnar.

Last ned UiS-logoen frå vårt fotoarkiv

Flyfoto - campus

Campus Ullandhaug
Foto: UiS / Morten Berentsen
Campus Ullandhaug
Flyfoto av campusområdet med fjord og fjell i bakgrunnen
Foto: UiS / Morten Berentsen
Jernaldergarden Ullandhaug
Foto: UiS / Annette Øvrelid
Campus Bjergsted
Flyfoto av campus Bjergsted og innseilingen til Stavanger
Foto: UiS / Lars Gunnar Dahle

Gå til Presserom

Gå til Universitetsstyret