Presserom

Ekspertlister, mediekontaktar, postjournal, nyhende, aktuell forsking og anna nyttig informasjon for presse og publikum.

Ressursar

Siste nytt frå UiS

Skal forske på livsmestring i skolen

Forskere ved UiS og UiO skal samarbeide om å forske på det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i skolen. Måle...

Silje Haus-Reve er ny professor i innovasjon og regionale studiar

Silje Haus-Reve har fått opprykk til professor i innovasjon og regionale studium ved Handelshøgskolen UiS. Ho har i flei...

12 millioner til grunnforskning i algebraisk geometri

Matematikk-professor Helge Ruddat har fått 12 millioner kroner til å undersøke og klassifisere det matematiske konseptet...

‒ Rettferd er ein vesentleg komponent når me snakkar om "berekraft" og "grøn omstilling"

Sebastian Lundsteen Nielsen har forska på kjemisk forureining og miljørettferd. Han argumenterer for eit nytt paradigme ...

Georadarkjøring og grophus ved Utstein kloster

I september 2023 gjennomførte arkeologene Grethe Moéll Pedersen og Kristoffer Hillesland fra Arkeologisk museum en geofy...

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Forskning i bruk - hva betyr det, da?

En av de ledende på feltet i verden, Mark Rickinson, fikk møte ansatte i skole og barnehage og høre deres erfaringer om ...

Er graset alltid grønare med meir utdanning?

Må du ta ny utdanning for å få ein ny jobb? Kan kompetansen din vera nyttig i ein heilt annan bransje? Kva er eigentleg ...

Venter storinnrykk fra hele verden neste år

11.–13. juni 2025 er Læringsmiljøsenteret vertskap for World Anti-Bullying forum, som er verdens største mobbekonferanse...

Ny tekstsamling om profesjonsutvikling i partnerskap mellom skoler, barnehager og UiS

‒ Kompetanse i organisasjoner utvikles best gjennom dialoger og likeverdige samarbeid over tid mellom aktører som bidrar...

UiS avsluttar institusjonelt samarbeid med Israel

Styret ved Universitetet i Stavanger diskuterte Israel på sitt møte 6. juni 2024.

Jusstudentene imponerte i EØS-rettens prosedyrekonkurranse

En gruppe rettvitenskapsstudenter fra Handelshøgskolen UiS dro nylig til Island for å delta på EFTA Surveillance Authori...

Utforsker algoritmisk lek i den nordiske barnehagen

Forskere fra Sverige og Danmark besøkte nylig Stavanger og FILIORUM i forbindelse med forskningsprosjektet "Computationa...

To nye innovasjonsnettverk i HelseCampus Stavanger-klyngen

De to nye nettverkene skal legge til rette for samarbeid innen helseteknologi og simulering.

Kjenner du ein UiS-student eller ein UiS-tilsett som er utprega samfunnsengasjert og særs god til å formidle?

No kan du nominere kandidatar til Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement.

Unio-streiken avsluttet etter tvungen lønnsnemnd

Regjeringen avsluttet Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd onsdag 5. juni.

UiS-studenter gikk seirende ut av skoleduellen – bedre avkastning enn proffene

Studentorganisasjon UiS Studentkapital gikk helt til topps da de deltok i den siste runden av Nordnets skoleduell. Siden...

Støttende ledere gjør ansatte mer tilfredse og engasjerte

Et nylig samarbeid mellom Lyse og forskere på Handelshøgskolen UiS har vist seg å være svært gunstig for begge partene. ...

Sjeldent sverd funnet i Suldal

– Oi. Hva skjer nå? Det var det første Øyvind Tveitane Lovra tenkte, da han fant et sjeldent vikingsverd på slektsgården...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Utvikling av et læringsverktøy for kvalitetsforbedring i helsetjenesten

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten skildrer prosessen for utvikling av læringsve...

KSUs senterleder med professorat og åpningsforelesning på prestisjetung utdanningskonferanse i Singapore

Elaine Munthe har fått Ruth Wong-professoratet for 2024 ved National Institute of Education og er sentral under The Rede...

Siv (26) er nyutdanna frå populært studium – klar for jobb i Tolletaten

Det aller første kullet med studentar frå toll, vareførsel og grensekontroll er no uteksaminerte frå Universitetet i Sta...

Kathy Lette sporet opp røttene sine på UiS

Da den verdenskjente forfatteren Kathy Lette sporet opp røttene sine i et australsk TV-program, havnet hun i Stavanger o...

Sensasjonelle arkeologiske funn i Stavanger domkirke

I nærmere 500 år trodde man det ble sendt til Danmark og smeltet om under reformasjonen. Nå kan det vise seg at relikvie...

Denne forskningen kan endre utstillingene på naturhistoriske museer

Gitte Westergaard har undersøkt hvordan utryddelsen av artsmangfold på øyer er representert i museer og forsvarer sin do...

UiS er Noregs beste statlege lærlingbedrift

Regjeringa har kåra Universitetet i Stavanger til årets statlege lærebedrift. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun overr...

Kunstig intelligens kan gje fleire pasientar gode liv etter hjerneslag

Ho er overlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), han har bakgrunn som forskar i informatikk. No har dei gått sam...

MSCA-stipend til Arkeologisk museum

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har blitt tildelt et toårig Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postd...

Teltleir for Palestina på campus

Organisasjonen Studenter for Palestina Stavanger skal ha teltleir på campus Ullandhaug frå torsdag 16. mai.

‒ Fugler i romaner er ofte knyttet til omsorg og stedstilknytning. Trekkfugler knyttes til drømmer om å reise vekk.

Endre Harvold Kvangraven tar doktorgrad i forholdet mellom mennesker og fugler i norske og svenske romaner fra 2000-tall...

Kirurgers synspunkter på påvirkningen av ekstern vurdering på kvalitet og sikkerhet innen kirurgi

Åpenhet om forekomsten av uønskede hendelser har lenge vært en prioritet fra myndighetshold. Ekstern vurdering og tilbak...

Har forsket på tiltak som gir den beste kombinasjonen av idrett og skole for idrettselevers utvikling

Cathrine Nyhus Hagum disputerer 30. mai for graden philosophae doctor ved UiS. Nyhus Hagum vil forsvare avhandlingen: “T...

Masterstudentane ved UiS hjelper industrien med å handtere miljøutfordringane

Nyleg presenterte masterstudentar ved Handelshøgskolen UiS prosjekta deira for ei gruppe bransjerepresentantar. Prosjekt...

Kjøp Frá haug ok heiðni årboken 2023!

Utforsk det ferskeste innen arkeologi, naturhistorie og historie i Rogaland med den nye Frá haug ok heiðni årboken!

Fremme av innovasjon i utdanning gjennom samarbeid mellom universitet og industri

Eat, Think & Innovate: Match med en master – Hva kan masterstudenter gjøre i bedrifter?

UiS er tredje beste universitet på forsking

Universitetet i Stavanger ligg på tredjeplass i forskingsproduksjon per vitskapleg tilsett, ifølge ny statistikk.

Parkeringsavgift på campus er utsatt

Det blir ikke innført parkeringsavgift på campus Ullandhaug før tidligst høsten 2024.

Ni faktorer som påvirker barnas motivasjon når de skal skrive tekster

En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Stavanger bidrar med kunnskap om hva som påvirker elevenes motivasjon nå...

Gode søkertall til SFO-utdanning for andre år på rad

Da søkertallene for årets studieopptak ble offentliggjort, var det klart at det fortsatt er langt flere søkere til skole...

Siste frå forskinga

Skal forske på livsmestring i skolen

Forskere ved UiS og UiO skal samarbeide om å forske på det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i skolen. Måle...

Er samiske elever mer involvert i digital mobbing enn andre elever?

Et nytt forskningsprosjekt skal blant annet undersøke om samiske elever i norsk skole er mer involvert i digital mobbing...

Forsvarlig og/eller ansvarlig – om dette strides de lærde

Det er ikke uvanlig med uenighet blant fagfolk om hvem som bør være ansvarlig for «feilbehandling», og hva som er forsva...

Menn bør få bedre informasjon når de utredes for prostatakreft

Mange pasienter mottar ikke tilfredsstillende informasjon fra helsepersonell under utredning for prostatakreft. Det vise...

Forskarskulen PROFRES i media

Finn oversikt over mediebidrag frå fagmiljøet og doktorgradskandidatar ved forskarskulen.

Utforsker algoritmisk lek i den nordiske barnehagen

Forskere fra Sverige og Danmark besøkte nylig Stavanger og FILIORUM i forbindelse med forskningsprosjektet "Computationa...

Sjeldent sverd funnet i Suldal

– Oi. Hva skjer nå? Det var det første Øyvind Tveitane Lovra tenkte, da han fant et sjeldent vikingsverd på slektsgården...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Utvikling av et læringsverktøy for kvalitetsforbedring i helsetjenesten

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten skildrer prosessen for utvikling av læringsve...

Sensasjonelle arkeologiske funn i Stavanger domkirke

I nærmere 500 år trodde man det ble sendt til Danmark og smeltet om under reformasjonen. Nå kan det vise seg at relikvie...

Grophus – the « Missing Link» i Stavangers byhistorie

Hva er egentlig en by? Hva må være til stede for man kan si når Stavanger ble en by? Av mangel på arkeologiske funn i St...

Denne forskningen kan endre utstillingene på naturhistoriske museer

Gitte Westergaard har undersøkt hvordan utryddelsen av artsmangfold på øyer er representert i museer og forsvarer sin do...

Kunstig intelligens kan gje fleire pasientar gode liv etter hjerneslag

Ho er overlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), han har bakgrunn som forskar i informatikk. No har dei gått sam...

Kirurgers synspunkter på påvirkningen av ekstern vurdering på kvalitet og sikkerhet innen kirurgi

Åpenhet om forekomsten av uønskede hendelser har lenge vært en prioritet fra myndighetshold. Ekstern vurdering og tilbak...

Kjøp Frá haug ok heiðni årboken 2023!

Utforsk det ferskeste innen arkeologi, naturhistorie og historie i Rogaland med den nye Frá haug ok heiðni årboken!

Skandinavisk barnehageforskning gjennom 16 år: Trender, mangler og muligheter

Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning og Filiorum - Senter for barnehageforskning har i samarbeid publisert en kunn...

KI-forordninga enkelt forklart

No kjem lova om kunstig intelligens, den såkalla KI-forordninga. Kva betyr det for deg og meg?

Ni faktorer som påvirker barnas motivasjon når de skal skrive tekster

En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Stavanger bidrar med kunnskap om hva som påvirker elevenes motivasjon nå...

100 GLADE dager: Kunstneriske opplevelser for barnehagebarn

Barnehageprosjektet 100 GLADE dager tar sikte på å gi barnehagebarn i Stavanger en unik mulighet til å utforske kunst og...

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

Barna skriver med bedre flyt når bokstaver settes i en sammenheng

En ny doktorgradsavhandling har utforsket faktorer som påvirker flyt i pennebevegelser når førsteklassingene går i gang ...

Ensomme elever har økt sjanse for frafall

Elever som er ensomme på videregående skole, har større sjanse for å falle fra og ikke fullføre utdanningen, viser ny fo...

Eksperter – kriser, konflikt og krig

Universitetet i Stavanger har forskere innenfor flere fagområder som kan kommentere på tema som knytter seg til kriser, ...

Hvordan takle overgangen fra barne- til ungdomsskolen

Å gå fra å være barn til ungdom er ingen spøk, ei heller å gå fra barneskolen til ungdomsskolen. Men det finnes råd, og ...

Elevers engasjement varierer fra time til time

– Engasjement er ikke en gitt egenskap hos elever og kan påvirkes av blant annet omgivelsene og interaksjoner med lærere...

Kvinner i vikingtiden

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars, valgte Fra haug ok heidni-redaksjonen å publisere artikkelen "Kvinner i Vikingtid...

Grundigere avgjørelser med flere kvinner i styret

Mer balanse mellom kjønnene i styrer sikrer bedre avgjørelser, viser forskning.

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Læring for livet

Læring for livet er en TV-satsning fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. I sendingene setter vi søkelys på ...

Hvordan få elever til å bli engasjerte medborgere?

Læreplanen slår fast at skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere. Men det holder ikke å lære bort fakta...

«Siste finish» på Domkirkens barokkinventar

Det unike barokkinventaret i Stavanger domkirke skal snart smykke kirkerommet igjen etter å ha vært konservert av maleri...

Skandinavisk barnehageforskning: Forskere fra Danmark, Sverige og Norge kommenterer årets rapport

Den nye NB-ECEC-rapporten omhandler barnehageforskning i Skandinavia publisert i 2021. Kartleggingen viser at antall pub...

Norske forskere kan bidra til å endre Big Bang-teorien

I 2017 fikk amerikanske forskere Nobelpris for å ha observert gravitasjonsbølger fra jorda. Nå er norske forskere med på...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Kva er god masteroppgåve-rettleiing?

Fleire studentar skriv masteroppgåve. Kva må til for at rettleiinga av oppgåva skal bli best mogleg?

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

Kan ha funnet Rogalands første markedsplass fra vikingtiden

Lovende georadarundersøkelser fra Utstein Gard på Klosterøy gjør at arkeologene tror de kan være på sporet av noe unikt....

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersone...

Analyserer skjelettene i laboratoriet

Etter flere år med utgravninger er nå første del av Future Past-prosjektet unnagjort. Fremover skal de forskjellige funn...

I kalenderen

Sesongåpning på Jernaldergården☀️

Søn. 23.06.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Disputas for Mohsen Taheri Shalemani

Man. 24.06.2024

10:00-15:30

UiS, Kjølv Egelands Hus
E-164

Disputas for Pouya Khalili

Tir. 25.06.2024

10:00-15:30

UiS, Kjølv Egelands Hus
E-164

Farging med Jernaldergårdens planter!

Tir. 25.06.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Forbetringar teknisk og tryggingsmessig for å redusera uønskte hendingar og ulykker

Fre. 28.06.2024

11:30-12:00

Webinar

Veving av varafell med publikumsvert Malin🧶

Søn. 30.06.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Shut up & write for PhDs

Tor. 04.07.2024

09:00-11:30

Universitetsbiblioteket, Studieverkstedet

Bli med smeden på Jernaldergården

Søn. 07.07.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Kløyving på Jernaldergården med William fra Husfliden

Lør. 13.07 11:00

søn. 14.07 16:00

Jernaldergården

Bli med smeden på Jernaldergården!

Søn. 14.07.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Plantefarging med publikumsvert Karina 🌺🎨

Søn. 21.07.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Bli med smeden på Jernaldergården

Søn. 21.07.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Veving av varafell med publikumsvert Malin🧶

Søn. 28.07.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Bli med smeden på Jernaldergården

Søn. 28.07.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Spikking på Jernaldergården med William fra Husfliden

Lør. 03.08 11:00

søn. 04.08 16:00

Jernaldergården

Bli med smeden på Jernaldergården

Søn. 04.08.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Bli med smeden på Jernaldergården

Søn. 11.08.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Studiestart 2024: Åpningsseremoni

Man. 12.08.2024

12:00-13:00

Fadderteltet, campus Ullandhaug

Åpningsseremoni på campus Bjergsted

Tir. 13.08.2024

12:00-13:00

d

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 13.08.2024

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Arendalsuka: Hva må helsetjenestene gjøre mindre av?

Tor. 15.08.2024

10:30-11:30

Rygerelektra
Arendal

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tor. 15.08.2024

11:15-12:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Arendalsuka: Klarer oljenasjonen Norge å oppnå klimamålene?

Tor. 15.08.2024

15:00-15:45

Rygerelektra, Arendal

Plantefarging med publikumsvert Karina 🌺🎨

Søn. 18.08.2024

11:00-16:00

Jernaldergården

Informasjonsmøte om utveksling våren 2025

Tir. 20.08.2024

14:15-14:45

Digitalt møte i Teams

Grunnkurs i akademisk skriving 1: struktur + språk

Tir. 20.08.2024

14:15-15:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 20.08.2024

14:15-15:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Ons. 21.08.2024

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Drop-in for deg som skal søke utveksling våren 2025

Man. 26.08.2024

09:30-14:30

Kitty Kiellands Hus
KK S-344 Sommernatt

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Man. 26.08.2024

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tir. 27.08.2024

14:15-15:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Introduksjon til Zotero

Ons. 28.08.2024

09:15-11:00

Universitetsbiblioteket, kursrommet
KE A-253

Grunnkurs i akademisk skriving 1: struktur + språk

Tor. 29.08.2024

10:15-11:15

Arne Rettedals Hus
AR Ø-120

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Tor. 29.08.2024

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

Fre. 30.08.2024

10:15-11:00

Universitetsbiblioteket
studieverkstedet

Søknadsfrist for utveksling våren 2025

Søn. 01.09.2024

23:59-23:59

Søknadsweb

Introduksjon til NVivo

Tir. 03.09.2024

09:15-12:00

Universitetsbiblioteket
campus Ullandhaug

Introduksjon til Zotero (EN)

Tir. 03.09.2024

14:15-16:00

The Ullandhaug Library
KE A-253