Hopp til hovedinnhold

Presserom

Ekspertlister, mediekontaktar, postjournal, nyhende, aktuell forsking og annan nyttig informasjon for journalistar og publikum.

Publisert: Endret:

Ekspertliste korona-virus

Universitetet i Stavangers eksperter som kan svare på spørsmål om korona.

Beredskap, transport, risiko, arrangement

Samling av fagmiljøets kronikker om temaet i egen artikkel

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring. 
Tlf: 51 83 21 96 
E-post: eirik.b.abrahamsen@uis.no 

Professor Terje Aven 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse, risikostyring, samfunnssikkerhet. 
Tlf: 51 83 22 67 / Mobil: 924 72 445 
E-post: terje.aven@uis.no 

Professor Frederic Bouder 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikooppfatning, risikokommunikasjon og risikopolitikk. 
Tlf: 971 01 512 
E-post: frederic.bouder@uis.no 

Professor Ole Andreas Engen 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, risikohåndtering i luftfart, olje- og gass-industri, skipsfart, risikoregulering, myndighetsstyring, samfunnssikkerhetspolitikk, teknologisk sårbarhet. 
Tlf: 51 83 18 58 / Mobil: 924 67 852 
E-post: ole.a.engen@uis.no 

Førsteamanuensis Kenneth Pettersen Gould 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Koordinator for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, arrangementssikkerhet, risiko og sikkerhet i luftfarten. 
Tlf: 51 83 16 58 / Mobil: 971 88 965 
E-post: kenneth.a.pettersen@uis.no 

Førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: terrorbegrepet, oppfatning av terrorisme og antiterrortiltak, samfunnsendringer, frykt for terrorisme, sikring, sikringsrisikoanalyse, etiske dilemma knyttet til sikring, risikopersepsjon, ulike risikoreguleringsregimer innen sikring 
Telefon: 51 83 18 30 / Mobil: 995 18 189. 
E-post: sissel.h.jore@uis.no 

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, arktisk sikkerhet, EU Civil Protection, humanitære kriser, nødhjelpsarbeid. 
Tlf: 51 83 15 48 / Mobil: 900 56 364 
E-post: bjorn.i.kruke@uis.no 

Postdoktor Claudia Morsut 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Beredsskapssytem i EU, risikohåndtering og risikostyring i EU, samfunnssikkerhetspolitikk i EU. 
Tlf: 51 83 13 31 
E-post: claudia.morsut@uis.no 

Professor Ove Njå 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Beredskap, transportsikkerhet, risikoanalyse/risikostyring, teknisk sikkerhet 
Tlf: 51 83 22 68 / Mobil: 915 21 404 
E-post: ove.njaa@uis.no 

Professor Odd Einar Olsen 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, krisehåndtering, internasjonale humanitære og komplekse kriser, nødhjelpsarbeid, flyktningproblematikk. 
Tlf: 51 83 16 75 / Mobil: 930 67 911 
E-post: oddeinar.olsen@uis.no 

Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risiko-kommunikasjon, kjønnsperspektiver i samfunnssikkerhet, nødhjelpsarbeid i komplekse kriser, krisehåndtering, internasjonale humanitære organisasjoner og FN.  
Leder Forskningsprosjektet PAN-FIGHT som studerer risiko-kommunikasjon i pandemier. Sentrale tema er budskap, etterlevelse og sårbarhet knyttet til utbruddet av COVID-19.
Tlf: 51 83 11 85  
E-post: kristin.s.scharffscher@uis.no 

Førsteamanuensis Jon Tømmerås Selvik 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring, risikokommunikasjon, pålitelighetsanalyse, samfunnssikkerhet. 
Tlf: 51 83 35 99 / Mobil: 916 74 529 
E-post: jon.t.selvik@uis.no 

Førsteamanuensis Lillian Katarina Stene 
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Samfunnssikkerhet, krisehåndtering, sikkerhet og risiko i kriseområder, humanitære og komplekse kriser, sivil militær koordinering (Afghanistan), organisatorisk sikkerhet, HMS og regulering. 
Tlf: 51 83 15 52 / Mobil: 45 66 48 96 
E-post: lillian.k.stene@uis.no 

Folkehelse og fysisk aktivitet  

Professor Sindre Mikal Dyrstad
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet  
Kompetanseområder: Fysisk aktivitet og trening, treningslære, fysisk aktivitet i skolen 
Telefon: 454 39 45/ 51 83 344 3, e-post: sindre.dyrstad@uis.no 

Medisin  

Professor Jo Røislien 
Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet  
Telefon: 977 52 888 e-post: jo.roislien@uis.no 
Kompetanseområder: Medisinsk statistikk, formidling av vitenskap i kriser 
Korona: Leder prosjektet COVCOM som forsker på effekten av forskningsformidling i kriser. 

Omsorg og etikk 

Professor Ellen Ramvi
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet. 
Kompetanseområder: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, omsorg og omsorgsetikk.
Tlf.: 51 83 41 79 / Mobil: 932 71 515.  E-post: ellen.ramvi@uis.no 

Pasientrettigheter og kvalitet i helsetjenesten 

Professor Siri Wiig
Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tlf: 51 83 42 88 / 905 11 290. E-post: siri.wiig@uis.no 
Kompetanseområder: Pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet, kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, resiliens, tverrfaglig samfunnssikkerhet, sikkerhetskultur. 
Involvert i to covid 19-prosjekter (COVCOM og Pan-Fight) om risiko- og vitenskapskommunikasjon. Leder et prosjekt på resiliens og koronahåndtering i kommunehelsetjenesten. 
 

Barnevern, sårbare barn, ungdom 

Professor Ingunn Studsrød. Institutt for sosialfag. Kompetanseområder: barnevernsforskning, sosialt arbeid med familier, barns deltakelse, vold og overgrep. Tlf. 51 83 42 20. E-post: ingunn.studsrod@uis.no 

Professor Ingunn T. Ellingsen. Institutt for sosialfag. Kompetanseområder: Barnevern, fosterhjemsforskning, familieforskning, barn- og unges medvirkning, omplassering av barn. Velferd og velferdsforskning. 

Telefon: 51 83 42 37 / 97 09 22 58. E-post: ingunn.t.ellingsen@uis.no 

Helse 

Bjørg Frøysland Oftedal
Prodekan for utdanning, Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi 
Konsekvenser for helseutdanninger, undervisning/praksisgjennomføring i koronatiden 
Pasientsentrert omsorg. eLæring og simulering. Helseteknologi og kronisk sykdom. Helsesykepleie og selvrealisering. 
Telefon: 51 83 41 63 / 92 46 19 05 
bjorg.oftedal@uis.no 

Henriette Thune
Prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet.  
Kommunikasjon. Ulikhet i helse. Kjønn og minoriteter. 
Telefon: 911 22 112 
henriette.thune@uis.no 

Førsteamanuensis Kari Vevatne 
Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet 
Tlf.: 51 83 42 66 / Mobil: 926 55 997 
E-post: kari.vevatne@uis.no  
Kompetanseområder: Psykisk helsearbeid, eksistensialisme, oppfølging etter selvmord og selvmordsforsøk, profesjonelle relasjoner 

Barnehage og skole 

Professor Sigrun Karin Ertesvåg 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
Kompetanseområder: Sosiale relasjoner blant barn og unge, relasjoner mellom lærere og elever 
Telefon: 51 83 29 31, sigrun.ertesvag@uis.no 

Førsteamanuensis Ida Risanger Sjursø 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
Kompetanseområder: Digital mobbing, mobbing. 
Telefon: 51 83 45 06 E-post: ida.r.sjurso@uis.no 

Førsteamanuensis Klara Øverland 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning  
Kompetanseområder: Psykisk helse i barnehage og skole 
Telefon: 51 83 29 17, klara.overland@uis.no 

Jus: Koronaloven

Førsteamanuensis Ola Johan Settem
Handelshøgskolen ved UiS 
Telefon: 51 83 20 01 / 40 23 70 76. Epost: ola.settem@uis.no 
Kompetanseområder: Internasjonale menneskerettigheter og grunnlovsspørsmål. Sivilprosess og straffeprosess. Generelle juridiske spørsmål. 
Korona: Kan uttale seg om rettslige dilemma som koronapandemien innebærer, med forankring i kjernekompetanse på internasjonale menneskerettigheter og grunnlovsspørsmål. Mange av smitteverntiltakene innebærer til dels sterke inngrep i menneskerettighetene, ifølge grunnloven og europeiske menneske rettigheter. 

Turisme, reiseliv, ferie i Norge 

Førsteamanuensis Åsa Helen Grahn
Norsk hotellhøgskole.  
Kompetanseområder: Turister motivasjon for å reise, turismeopplevelse, turisters personlige utbytte av kulturelle opplevelser, global og ansvarlig turisme, bærekraftig turisme, turisters ansvar, turismeutvikling. Reiselivets utfordringer og konsekvenser etter koronakrisen. 
Telefon: 51 83 37 30. E-post: asa.grahn@uis.no 

Omstilling 

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 
Kompetanseområder: Risikoanalyse og risikostyring. 
Tlf: 51 83 21 96 
E-post: eirik.b.abrahamsen@uis.no 

Professor Rune Dahl Fitjar. Handelshøgskolen ved UiS. Statsvitenskap, geografi og innovasjonsstudier med vekt på regioner og byer. Dette omfatter tema som regional utvikling, innovasjon og omstilling i regioner, identitet, kultur, samarbeid og nettverk, regional politikk, økonomisk og politisk organisering i byregioner. Telefon: 51 83 15 62 / 90 18 63 52. Epost:rune.d.fitjar@uis.no 

Finn ein forskar!

Vil du snakke med ein ekspert? Søk på navn og sorter etter fageining.

Nettstaden til UiS baserer seg på søking og filtrering. Det gjer det mogleg for deg å søke opp vitskapleg tilsette på spesifikke fagområde. Gå til søkesida for tilsette her.

Mediekontaktar ved Universitetet i Stavanger

Av og til vil du at nokon berre fiksar det. Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Anne Selnes
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: 951 96 107
E-post: anne.selnes@uis.no

Karen Anne Okstad
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 30 47, mobil: 905 59 778
E-post: karen.a.okstad@uis.no

Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet

Leiv Gunnar Lie
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 30 32, mobil: 920 77 057
E-post: leiv.g.lie@uis.no

Kjersti Riiber
Kommunikasjonsrådgjevar, Det nasjonale IOR-senteret
Mobil: 995 00 701
E-post: kjersti.riiber@uis.no

Marita Omdal
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 930 30 976
E-post: marita.omdal@uis.no

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Elin Nyberg
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 30 75, mobil: 971 10 920
E-post: elin.nyberg@uis.no

Anja Kristin Bakken
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 29 86, mobil: 482 00 284
E-post: anja.k.bakken@uis.no

Mari Løvås - i permisjon fram til februar 2021
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 47 90 33 28
E-post: mari.lovas@uis.no

Kristin Vestrheim Cranner
Kommunikasjonsrådgjevar
Kunnskapssenter for utdanning & FILIORUM - Senter for barnehageforskning
Mobil: 932 43 872
E-post: kristin.v.cranner@uis.no

Fakultet for utøvande kunstfag

Agnete in't Veld Bendiksen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 48228081
E-post: agnete.i.bendiksen@uis.no

Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Benedicte Pentz
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 41 59, mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

Ingrid Meling Ramberg
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 959 77 879
E-post: ingrid.m.ramberg@uis.no

Det helsevitskaplege fakultetet

Benedicte Pentz
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 41 59, mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

Cathrine Sneberg
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 27 19, mobil: 930 45 491
E-post: cathrine.sneberg@uis.no

Handelshøgskolen ved UiS

Benedicte Pentz
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 41 59, mobil: 416 82 746
E-post: benedicte.pentz@uis.no

Silje Marnburg Ellefsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 404 70 450
E-post: silje.m.ellefsen@uis.no

Arkeologisk museum

Ragnhild Nordahl Næss
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 26 32, mobil: 917 10 238
E-post: ragnhild.n.ness@uis.no

Læringsmiljøsenteret

Torunn Helene Fredriksen
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 29 64
E-post: torunn.helene.fredriksen@uis.no

Ina Midttveit
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 995 94 188
E-post: ina.midttveit@uis.no

Maria Gilje Strand
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 30 96, mobil: 979 822 68
E-post: maria.g.strand@uis.no

Lesesenteret

Trond Egil Toft
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 31 38, mobil: 906 62 489
E-post: trond.e.toft@uis.no

Elisabeth Rongved
Kommunikasjonsrådgjevar
Direkte telefon: 51 83 32 06
E-post: elisabeth.rongved@uis.no

Sjekk vår postliste

Universitetets offentlege postjournal blir vanlegvis lagt ut på nettsidene i løpet av neste verkedag etter registrering.

Normalt ligg postlistene ute på nett tre månader tilbake i tid, men i samband med lanseringa av heilt nye nettsider vil berre dei nyaste oppføringene vere tilgjengelige.

Vi arbeider med å finne ei løysing for å vise fram og offentleggjere dokument på forespurnad som er betre enn den vi har no.

Offentlig journal:

For å søke innsyn i eit dokument, eller få tilsendt journalar som ikkje er tilgjengelege frå denne sida, send berre ein e-post til post@uis.no så vil seksjon for informasjonsforvaltning ved UiS ta hand om forespurnaden.

Finn fram på campus

Kjem du på besøk? Vår elektroniske kartløysing (MazeMap) leier deg rett til kontoret eller auditoriet du leiter etter! Kartet inneheld også anna viktig informasjon om bygningar og uterom.

Kartløysinga MazeMap hjelper deg på campus.

Gå direkte til kart for Ullandhaug (hovudcampus)

Gå direkte til kart for Bjergsted (Fakultet for utøvande kunstfag)

Gå direkte til kart for Arkeologisk museum

Dette er MazeMap:

 • Kartløysinga er laga for å hjelpe studentar, besøkande og tilsette til å finne vegen på UiS sine campusar (og andre stader, hovudsakleg i Noreg).
 • Alle etasjar og romnummer på det sentrale universitetsområdet er lagt inn i det digitale kartet.
 • Du kan søke på romnummer og dele resultatet med andre via e-post eller Facebook.
 • Det er og mogleg å finne fram til hjartestartarar, toalett, kantiner og andre fasilitetar på campus.

Last ned appen:

Det fins ein eigen mobilapp - last den ned her:
MazeMap for iPhone
MazeMap for Android
Windows Phone: Ingen app, men du kan lagre nettadressen som eit ikon på heim-skjermen.

Slik fungerer det:

 • Du kan navigere i kartet ved å bruke fingrane på mobilskjermen eller musa på ein pc, og velje punkt med å trykke/klikke i kartet. Du kan og zoome inn og ut med + (pluss) og – (minus) teiknet øvst til venstre. Du bruker symbola pil opp og pil ned for å forflytte deg mellom etasjane.
 • Kvar endring vil gi en ny, unik nettadresse (url).
 • Øvst på midten vil du finne eit søkefelt der du kan søke etter romnummer, kafear etc.
 • Søkefeltet vil gi deg fleire treff, klikk på det treffet du vil ha (Eksempel A101)
 • På mobil kan du også klikke på "Click here to find your position" midt på skjermen nederst. Då får du opp kortaste rute du kan gå til målet.
 • Når du klikkar på eit punkt på kartet, får du opp ein meny. Då kan du legge til/fjerne markering i kartet, dele akkurat denne kartreferansen (lenkje), lage ein sti til der du skal eller melde inn ein feil. (Dette gjeld både på pc og mobil/nettbrett).

Kva bygningar er tatt med i kartløysinga?

 • Heile den sentrale Ullandhaug-campusen er detaljert skildra i kartet
 • Måltidets hus, lengst sør på campus, er og med. Her finst mellom anna laboratorium for biologisk kjemi.
 • Lesesenteret (ekstern lenkje) sine kontor i Oljedirektoratet sitt bygg er førebels ikkje detaljert, men OD-bygningen er merka av på kartet.
 • Fakultet for utøvande kunstfag sin bygning i Bjergsted har eigen oppføring i kartet.
 • Det same gjeld Arkeologisk museum på Våland.

Siste nytt frå UiS

Kartlegger forskning med levende kart

Kunnskapsdepartementet ønsket en oversikt over resultater fra forskningsprosjektene innen FINNUT-programmet. Kunnskapsse...

Nye studier høsten 2021

UiS skal sikre relevante og framtidsrettede utdannelser for et samfunn og en region i endring. Høsten 2021 tilbyr UiS fl...

Strategi for Arkeologisk museum

Den overordnede strategien til Universitetet i Stavanger ble vedtatt i oktober 2020. Nå er også Arkeologisk museum sin ...

Podkast-suksess i koronaåret

I 2020 laget UiS 86 podkastepisoder og økte nedlastninger av podkaster med rundt 30 prosent fra året før. UiS satser vid...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Ledig toårig stilling som postdoktor i barnehagepedagogikk

Stillingen inngår i prosjektet Koding og Inkludering (KodIn) og har tema Lek og samspill i barnehagen knyttet til teknol...

Ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap

Forskningsområdet for stillingen er profesjonsutvikling i barnehagen, knyttet til forskergruppen Profesjon og Ledelse, I...

Heia studenter!

Bli kjent med et knippe av våre studenter ved UiS. Hva studerer de og hvorfor? Hvor ble de kjent med folk? Hva finner de...

Dagens student er morgendagens sykepleier

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland har vek...

Utkast til strategi for Fakultet for utøvende kunstfag

Utkastet til Strategi 2021-2030, Fakultet for utøvende kunstfag er nå på høring. Du kan gi dine innspill frem til 12. fe...

Sjå Forskar Grand Prix på NRK 2

Laurdag 23. januar kan du sjå Forskar Grand Prix Stavanger på NRK 2 med forskarar her i regionen konkurrere om å bli den...

ESREL 2021 – A special session entitled "Risk management for the design, construction and operation of tunnels"

ESREL 2021 - Angers, France on 19-23 September 2021: It is a great pleasure to announce that a special session on tunne...

Gode vanar for ein sunnare og friskare kvardag

Eit nytt år, ein ny start og nye moglegheiter. Har du planar om å komma i betre form i 2021? Her deler idrettsprofessore...

Førsteamanuensis Hongyan Shi med artikkel i Harvard Business Review

Prestisjetunge Harvard Business Review har publisert artikkelen "Don’t Count on Free Trials to Win You Customers" av før...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Idrettsstudenter får nye valgmuligheter

Vil du hjelpe andre med å få mer ut av treningen, eller vil du vise frem friluftslivets gleder?

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Når bekkenet og morshjartet gjer vondt

I Magasinet til Stavanger Aftenblad kunne vi lørdag lese om bekkenleddsmertene til Tina Renate Liland Austbø. Kiroprakto...

Skaper nye løsninger for havvind

Ved hjelp av matematiske modeller skal doktorgradsstudent Filippo Malaguti ved UiS bidra til testing av Rosenberg Worley...

Vi har åpent

Arkeologisk museum har åpent for publikum da det fremdeles er fullt mulig å opprettholde godt smittevern for våre gjeste...

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Hvordan få et nettverk under en pandemi?

Forelesninger er digitale. Vi skal ikke ha besøk hjemme, og vi har færre sosiale møteplasser. Hvordan skal vi da bli kje...

Øystein Lund Bø ny president for Nordtek

Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er utnevnt til ny president for Nordtek, et nettverk ...

Skal du besøke biblioteket?

Biblioteket er åpent, men alle besøkende må holde 1 meters avstand eller bruke munnbind.

Informasjonsmøter om utveksling i januar

Planlegger du utveksling til høsten?

Semesterstart 2021

18. januar kom det nye føringer fra nasjonale og lokale myndigheter. Digital undervisning skal brukes der dette er mulig...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

UiS deltar i tre nye innovasjonsprosjekt

UiS skal delta i tre nye innovasjonsprosjekt – to prosjekt knytt til næringslivet og eit knytt til offentleg sektor. All...

I kalenderen

Webinar: Introduksjon til NVivo

tir. 26.01.2021

09:15-12:00

Online i Zoom
Språk: norsk

Disputas for Jennifer Elizabeth Cunningham

tir. 26.01.2021

10:00-15:00

Digitalt (Zoom)

Informasjonsmøte om utveksling 26. januar

tir. 26.01.2021

13:15-14:00

Zoom

Påfyll: Hvem er rektor og hva gjør han?

ons. 27.01.2021

08:15-09:00

Zoom

Lisbet Fjæran disputerer

tor. 28.01.2021

10:00-15:00

Zoom

Webinar: Introduksjon til Zotero

tor. 28.01.2021

12:00-14:00

Online i Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduction to EndNote

tor. 28.01.2021

13:15-15:00

Online in Zoom
Language: English

Disputas om tradisjonell og digital mobbing

fre. 29.01.2021

10:00-14:00

Zoom

Webinar: Python Workshop

man. 01.02.2021

12:15-14:00

Online in Zoom
Language: English

Webinar: Introduction to Zotero

ons. 03.02.2021

14:00-16:00

Online in Zoom
Language: English

Webinar: Introduction to NVivo

tor. 04.02.2021

12:15-15:00

Online in Zoom
Language: English

Webinar: Introduksjon til EndNote

tir. 09.02.2021

12:15-14:00

Online i Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduksjon til Zotero

fre. 12.02.2021

10:00-12:00

Online i Zoom
Undervisningsspråk: norsk

Påfyll: Hva gjør en professor?

ons. 17.02.2021

08:15-09:00

Kjell Arholms hus/Zoom

Webinar: Introduction to Zotero

tir. 23.02.2021

11:00-13:00

Online in Zoom
Language: English

Webinar: Introduction to EndNote

tir. 23.02.2021

13:15-15:00

Online in Zoom
Language: English

Påfyll: Fra søsterelev til sykepleierstudent

ons. 24.02.2021

08:15-09:00

Kjell Arhoms hus/Zoom

Kurs: Introduksjon til Zotero

man. 01.03.2021

13:00-15:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Workshop: Introduksjon til Rayyan

ons. 10.03.2021

12:00-14:00

Dataverkstedet
KE A-259

Webinar: Introduksjon til EndNote

tor. 18.03.2021

09:15-11:00

Online i Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduction to EndNote

tir. 23.03.2021

12:15-14:00

Online in Zoom
Language: English

Siste frå forskingsfronten

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Kor førebudd var norske fastlegar på handtering av Covid-19?

Ein ny studie utført blant 200 norske fastlegar viser at fleirtalet av fastlegar hadde klare mål og tiltak for å førebyg...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

– Sykepleiere som realiserer seg selv, blir værende i jobben sin

KRONIKK: – Å sette ord på hva det er som betyr noe for deg som sykepleier vil være viktig for at du fortsetter i jobben ...

Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

KRONIKK: Ny teknologi framstilles i mange sammenhenger som løsning på store og sammensatte omsorgsutfordringer. Men hva ...

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mutasjoner som kan gi k...

Hvordan praktiseres brukerinvolvering på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Brukerinvolvering kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. En ny artikkel fra SAFE-LEAD projektet ser...

Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

En ny kunnskapsoppsummering viser at jobbspesialistenes bidrag for å få personer med psykiske utfordringer i jobb kan be...

– Sykehusledelsen bør oftere inkludere de ansatte i endringsprosessene

Leger og andre sykehusansatte mener sykehusene blir styrt ut fra feil prinsipper og verdier. De mener effektivitet prior...

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar. I tillegg må leiarar skape ein kultur som op...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Disputas om emosjonell og praktisk byrde ved hjertesvikt

Hvordan opplever pasienter med hjertesvikt den emosjonelle og praktiske byrden ved sykdommen? Det har Oda Karin Nordfonn...

Disputas om eksistensielle utfordringer ved å leve med fedme

Hvordan oppleves det å leve med fedme? Dette spørsmålet stiller Britt Marit Haga i sitt doktorgradsprosjekt.

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barnehagen.

Slik kan ledere støttes i arbeidet med kvalitetsforbedring

I prosjektet SAFE-LEAD er det utviklet en guide for ledere til bruk i kvalitetsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenesten.

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

Truer pandemifokuset folkehelsen?

KRONIKK: Vi trenger et helhetlig regime for folkehelsevern, ikke bare for smittevern, skriver forskere ved UiS i Stavang...

Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Forskning viser at bedriftshelsetjenesten har et uforløst potensiale for alkoholforebyggende arbeid, men trenger mer kun...

Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet

Ny forskning har undersøkt sykehuslederes perspektiver med å ta i bruk kvalitetsforbedringsforskriften i helse- og omsor...

Stavanger-forskere forklarer nobelprisene

Onsdag 9. desember kl. 19 kan du få prestasjonene bak årets nobelpriser på et sølvfat. Da vil forskere fra SUS og UiS fo...

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko ...

Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter

Det kan øke sikkerheten for pasientene, mener eksperter.

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Skoler som har vært med i forsøket med å fjerne karakterer i orden og atferd opplever at relasjonene mellom lærere og el...

14 råd for en vellykket disputas

Det offentlige forsvaret av phd-kandidatens avhandling, disputasen, er en alvorlig sak. Hvordan kan du forberede deg bes...

Universitetene må ta en lederrolle i utvikling av regioner

Ikke alle regioner er Silicon Valley og ikke alle universiteter verken kan eller bør bli Stanford. Men universitetene sp...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Hvem opplever at de har de mest stressende jobbene?

En studie viste at 15 prosent av de ansatte hadde jobber som ga høyt stress. Risikoen for å ha en slik jobb var høyere f...

Utvidet individuell jobbstøtte bidro til deltakelse i jobb og utdanning

Med en utvidet modell for individuell jobbstøtte (IPS) kom 63 prosent av personer uten jobb med alvorlig psykiske lidels...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...