"Avfallshåndtering i Bangladesh: Den uformelle sektorens dominans" av Mitu Poddar

Onsdag 3. april 2024 kl. 14:15-15:30,
Hulda Garborgs hus,
HG N-106.

Greenhouse forskningsforedrag: foredraget blir på engelsk

Published Sist oppdatert

Waste management system in Bangladesh dirty road side dust bin with unpleasant smell and hazardous health issue

Historisk sett står Bangladesh, som mange utviklingsland, overfor betydelige utfordringer med å håndtere sitt avfall. Mens det formelle avfallshåndteringssystemet i Bangladesh vokser, er det fortsatt i stor grad dominert av den uformelle sektoren. Dette foredraget utforsker rollen til den uformelle sektoren i avfallshåndtering i Bangladesh, og fremheve dens dominans, og utfordringene og mulighetene den gir ved å bruke en casestudie av den sørlige byen Jashore, Bangladesh.

Mitu Poddar (hun/henne) er stipendiat på Shanghai University med hovedfag i globale studier. Hennes forskningsinteresse er utviklingen av bærekraftig avfallshåndtering i Bangladesh, et sørasiatisk utviklingsland, med et spesifikt fokus på den formelle versus uformelle praksisen.