Skal integrere arbeid med grønn omstilling i utdanning og praksis

Målet med verkstedet er å hjelpe lærerutdanningenes studenter, forelesere, forskere og samarbeidspartnere fra praksisfeltet med å utvikle forståelse for hvordan bærekraftsspørsmål har relevans for deres utdanning, undervisning, forskning og praksisutøvelse.

Publisert Sist oppdatert

mennesker på en scene, en mann snakker i mikrofon
Anav Sivertsen er fjerdeårsstudent ved grunnskolelærerutdanningen 5-10. Han håper at Bærekraftdidaktisk verksted kan bidra i arbeidet med å utforske og utfordre dagsaktuelle og fremtidsaktuelle samfunnsproblemstillinger. Bak ham står Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, IGIS. Fra venstre Tuula Skarstein, IGIS, og Siv-Gøril Sakshaug Angelsen, Jåttå universitetsbarnehage.

Bærekraftdidaktisk verksted ved UH-fakultetet er offisielt i gang: Åpningen ble tirsdag markert i Hagbard Line-husets peisestue med snorklipping, hilsener og kaker.

Målet med Bærekraftdidaktisk verksted er å hjelpe studenter, forelesere, forskere og samarbeidspartnere å integrere arbeid med bærekraftsspørsmål i egen utdanning, undervisning, forskning og praksisutøvelse. Nå har verkstedet åpnet.

Gjennom seminarer, workshops, nettverksmøter og annen støtte for prosjektutvikling, ønsker verkstedet å øke forståelsen for hvordan profesjonsutdanningene kan bli mer bærekraftsorienterte.

folk sitter i et rom og har oppmerksomheten rettet mot en mann som snakker i mikrofon
‒ Grønn omstilling er et nav i UIS-strategien, noe som gjør etableringen av dette verkstedet svært relevant, sa dekan Odd Magne Bakke i sin hilsen under åpningen av verkstedet.

‒ Vi som er studenter kan gjennom å benytte verkstedet oppleve at vi faktisk bruker studietiden til å utforske og utfordre dagsaktuelle og fremtidsaktuelle samfunnsproblemstillinger. Ikke minst kan vi få en tydeligere visjon i forhold til arbeidet vårt som lærere i fremtiden. For det er jo nettopp dét arbeidet som lærer handler om; å utdanne fremtidens mennesker slik at de ikke bare kan delta i samfunnet, men også være med på å utvikle fremtidens bærekraftige samfunn, sa fjerdeårsstudent ved grunnskolelærerutdanning 5-10, Anav Sivertsen, under åpningen.

‒ Grønn omstilling er et nav i UIS-strategien, noe som gjør etableringen av dette verkstedet svært relevant. Jeg både håper og tror at Bærekraftdidaktisk verksted vil bidra ytterligere til å integrere bærekrafttanken i utdanningene våre, sa dekan Odd Magne Bakke under åpningen.

Tuula Skarstein er en av inititativtakerne til verkstedet. Hun ønsker velkommen til drop-in mellom 9 og 12 på tirsdager, i HL-husets grunnetasje, i foajéområdet:  

‒ Vi ønsker å være samtale- og sparringpartner for studenter og forelesere og praksisfelt, være et sted folk stikker innom. Studenter og faglærere kan komme og snakke med oss, vi kan henvise til folk som jobber med tematikken de er opptatt av. Vi ønsker å skape en møteplass på tvers av institutter mellom studenter og andre som jobber med lignende tematikker knyttet til bærekraft.

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.
Foto: Frode Skarstein og Kristin Vestrheim Cranner.

Tuula Skarstein, førsteamanuensis i naturfag, leder arbeidet med Bærekraftdidaktisk verksted.