Museumsundervisning for elever i videregående skole

Alle videregående skoler er velkommen til å bestille museumsundervisning på Arkeologisk museum.

Published Sist oppdatert
Informasjon
Antall elever

Max 30 per gruppe

Alle skoler besøker oss gratis.

Varighet

Ca. 60 minutter

Spise

Det er lov å spise medbragt matpakke på anviste bord i kafeen.

Velkommen til undervisning på Arkeologisk museum på Våland.

10 000 år på 60 minutter

Følg linjer i tid og rom, når vi presenterer hovedtrekkene i de forskjellige arkeologiske periodene.

Bli med på et streiftog gjennom Rogalands forhistorie fra siste istid og fram til vikingtidens slutt. Se noen av kildene til vår kunnskap om livet i forhistorien.  

Tema vi er innom:

 • Fra istid til steinalder
 • Fra jegere og sankere til bønder
 • Bruk av naturressurser og teknologi 
 • Det globale mennesket

Vikingtid

Vikingtiden er spennende og fascinerende, og vi finner mange spor etter vikingtiden her i Rogaland.

Basert på tolkning av arkeologiske funn fra vikingtiden, kan vi få et innblikk inn i historien om denne tidsepoken i Rogaland. 

Runetekster, gjenstander fra de britiske øyene og Irland og språklige spor som stedsnavn, vitner om kontakten vestover. Mot slutten av vikingtiden skjer store omveltninger her hjemme med religionsskifte, statsdannelse og framvekst av byer. I Rogaland ser vi spor etter en brytningsperiode på denne tiden.  

Tema vi er innom:

 • Vikingtid 793 – 1030 e.v.t. 
 • Oppgang 
 • Kongemakt 
 • Reisen vestover 
 • Handel 
 • Synkopetid (språklig endring) 

Gravskikk gjennom 10 000 år

Med døden i livet og livet etter døden gjennom ulike tidsepoker.

Det eneste vi vet sikkert i livet er at vi skal dø. Likevel, hvis vi ser på historien, så blir døden en stadig fjernere del av livet. Fra å være en naturlig del av vår livssyklus, så er døden i dag ofte et ”ikke-tema”. Gjennom arkeologiske funn tolker vi menneskenes liv i perioder vi ikke har skriftlige kilder fra. Gjenstandene i en grav handler om tanker disse menneskene har hatt om livet og døden og et evt. liv etter døden. Vi ser på fortidens graver og trekker linjene fram til dagens gravskikker. 

Tema vi er innom:

 • Gravgaver
 • Gravhauger
 • Urnegraver / kremasjonsgraver
 • Valhall (Animasjon om gravskikk: The Saga of Biorn. ca 8 min)
 • Skjærsilden

(NB: Her er det max plass til 15 elever per gruppe)

Jernaldergården på Ullandhaug

Naturressurser, teknologi og migrasjon i jernalderen.

Hvorfor ligger gården akkurat her? Hvorfor finner vi gjenstander på gården som stammer fra andre siden av jordkloden? Vi ser på langhusets oppbygging og plassering, bruk av naturressurser og utvikling av teknologi i eldre jernalder. Elevene får også høre om det globale jernaldermennesket, de som reiste til Romerriket. Hva var årsaken til de store folkeforflytningene, og hvilke konsekvenser fikk migrasjonen i folkevandringstiden for de som bodde her i Rogaland? Vi ser på kilder som kan underbygge tolkninger. 

Tema vi er innom:

 • Eldre jernalder ca. 500 f.v.t – ca. 575 e.v.t. 
 • Folkevandringstid ca. 400 – 550 e.v.t. 
 • Langhus
 • Arkeologiske utgravninger 
 • Ca. 440 gårder i Rogaland 
 • Jernfremstilling
 • Romerriket
 • Håndverk
 • Tactius
Praktisk informasjon

Opplegget er todelt. Klassen har først en seanse i langhuset der det blant annet blir fokus på tilgang og bruk av naturressurser og teknologi. Siste del er i besøkssenteret hvor vi ser på årsak og konsekvenser av migrasjonen i eldre jernalder. Timen avsluttes i verkstedet der elevene får lage en jernalderperle i fimodeig.   Varighet: Ca. 1 – 1,5 time 

Besøk Arkeologisk museum

Det skjer på museet og Jernaldergården

Helgen på Jernaldergården

Lør. 20.04 11:00

søn. 21.04 16:00

Jernaldergården