Smartby – samarbeid

Fleire kommunar i Stavanger-regionen har smartby som prioritert satsing. Særleg har Stavanger kommune teke ei leiande rolle i denne satsinga med Smartbyen Stavanger.

Published Sist oppdatert
Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Regionen er også sentrum for ei nasjonal næringsklyngje for smartby og den største smartby-konferansen i Norden, Nordic Edge.

Forskingsnettverket samarbeider tett med kommunar og næringsliv for å utvikle Stavanger som førande på smartbyløysingar og smarte teknologiar.

Tilbake til Nettverk for smartby-forsking.

Hendingar