Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinaret Frykten for velferdsstaten.

Publisert Sist oppdatert

– Ideen bak Velferdsuniversitetet er å skape en arena for kunnskapsdeling, refleksjon og dialog om velferdsutfordringer og spørsmål som springer ut av forskning på velferdsområdet, sier Ingunn T. Ellingsen.

Da hun ble leder av nettverk for velferdsforskning høsten 2020, tok hun med seg ideen om et velferdsuniversitet inn i stillingen. Tanken er at nettverket på den måten kan være med å synliggjøre velferdsforskning og samtidig sette viktige velferdsspørsmål på dagorden.

Universitetsbibliotekar Linn Elise Gulliksen iført mørk dongeribukse, burgunder topp med blå blazer utenpå. Hun ser i kameraet og står på skrp med kroppen, armene ned., Ved siden av står professor i barnevern og nettverksleder Ingunn T. Ellingsen. Hun og er iført en mørk dongeribukse, hvit skjorte med beige vest. Hun har briller og krøkket hår, hun står vendt mot kameraet med hendene i lommen. Til høyre for henne står arrangementansvarlig ved Universitetsbiblioteket Julie Hoel. Hun er iført en svart bukse, mørk topp med rustrød cardigan over. Hendene er plassert på hoftene hennes, hun står vendt mot de andre på bildet, med fjeset mot kameraet.
Pådriverne: Universitetsbibliotekar Linn Elise Gulliksen, professor i sosialt arbeid og nettverksleder Ingunn T. Ellingsen og arrangementansvarlig ved Universitetsbiblioteket Julie Hoel. Rådgiver Øyvind Munthe var Ikke til stede.

Frykten for velferdsstaten

Det første arrangementet setter søkelys på hvordan mange innvandrerfamilier i Norge har en frykt for barnevernet. Forskning viser at frykten for barnevernet også bidrar til en frykt for velferdsstaten. Sentrale spørsmål for webinaret er hvordan vi kan forstå  denne sammenhengen, og hva som kan gjøres for å øke innvandreres tillit til velferdsstaten. På grunn av koronasituasjonen vil Velferdsuniversitetet bli arrangert som webinarer dette semesteret.

– På sikt er det ønske at morgenseminarene kan foregå fysisk på Ullandhaug, sier Ellingsen.

Viktig med samarbeid

I tillegg til å sette velferd på agendaen, har Velferdsuniversitetet til hensikt å legge grunnlag for samarbeid. Derfor har nettverket også invitert Universitetsbiblioteket ved UIS med som samarbeidspartner.

– Gjennom Velferdsuniversitetet ønsker vi å knytte sammen forskere, praktikere og velferdsaktører med kryssende tematiske velferdsinteresser, som i sin tur kan lede til nye og spennende samarbeidsrelasjoner og prosjekter, sier Ellingsen.

Hun håper at Velferdsuniversitetet kan bidra til å samle folk som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på velferdsområdet. Nettverkslederen er opptatt av at gode forskningsprosjekter må utvikles gjennom samarbeid mellom forskere, velferdsorganisasjoner og brukere av tjenestene.

– Det er et ønske at nettverket og Velferdsuniversitetet kan bidra til å avdekke behov for kunnskap og stimulere til utvikling av gode og fremtidsrettede forskningsprosjekter, sier nettverkslederen.

Nettverk for velferdsforskning

Nettverket ble opprettet i 2019 etter initiativ fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hensikten er å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og ulike samfunnsaktører på velferdsområdet. Visjonen er å bidra til velferdsforskning som utforsker og utfordrer samfunnsmessige betingelser for velferd, samt å bidra til forskning som bygger kunnskap og tverrfaglig kompetanse for et bærekraftig velferdssamfunn. I tillegg til SV-fakultetet, UH fakultetet og enkeltforskere ved UIS, er VID vitenskapelige høgskole, NORCE, Statsforvalteren i Rogaland og Nav Rogaland medlemmer av nettverket.

– Vi håper at flere institusjoner vil knytte seg til nettverket på sikt, understreker nettverkslederen.

Professor i barnevern og nettverksleder Ingunn T. Ellingsen. Hun og er iført en hvit skjorte med beige vest. Hun har briller og mørkeblondt krøllet hår, hun står vendt  til siden, vekk fra kameraet med kroppen og ser inn i kameraet. Bak henne er en mørk vegg med gulldetaljer.
Ellingsen ser frem til oppstart av Velferdsprosjektet.