Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Covid- relaterte utsettelser og reiserestriksjoner for våre internasjonale prosjekt deltakere. Endelig klarte vi å samles – med god helse, i solskinn og delte ideer og videreutviklet våre tanker.

Publisert Sist oppdatert
Sola stranden samling

Siden prosjektets offisielle oppstart i august 2021 har det vært stor fremgang. Fire arbeidspakker med forskjellige mål, oppgaver og team, har startet. Det var nyttig å diskutere progresjonen til hver arbeidspakke, og høre fra team medlemmene hvordan de tenker på sanser, barns lesning og lukt. 

I arbeidspakke 1 vil en meta-analyse gjøre oss i stand til systematisk å etablere «the state of art» innen barns lesing med digitale bøker. Arbeidet er godt i gang med Adriana Bus, Dieuwer ten Braak, og Marta Ciesielska, som er i full gang med å kode studiene.

I arbeidspakke 2 vil to store undersøkelser blant foreldre og barnehagelærere i Norge gi oss en solid oversikt over nasjonale holdninger til barns sanseengasjement ved lesing. Vi gikk sammen med SPRELL-prosjektet, som på møtet var representert av Trude Hoel og Elisabeth Brekke Stangeland. Vi ble enige om at det var en vinn-vinn beslutning å sende ut en felles undersøkelse til alle sentrale interessenter, og vi gleder oss til å analysere deres holdninger om barns lesing.

I tillegg til å holde styr på alle arbeidspakkene, har Elisabeth Stray Gausel koordinert oppsettet av en lukteutstilling med våre lokale samarbeidspartnere på Vitenfabrikken, Sandnes bibliotek og med luktekspert Lotte Meeuwissen. Utstillingen er en del av arbeidspakke 3, som også inkluderer å finne ut om barns naturlige sanseengasjement i historier og undersøke barns luktespråk og måter å dokumentere det på.

Mens vi diskuterte de eklektiske tilnærmingene som er representert i teamet, ble vi minnet på noen viktige ting som holder prosjektet sammen: viktigheten av boklesing og lukt i barns liv.

Professor Adriana Bus holdt en presentasjon om viktigheten av historie samsvar og følge multimedia design prinsipper i bildebøker for den nye generasjonen lesere. Når vi ser tilbake på hvilken betydning barnelitteratur har i livet, kjente vi på den viktige oppgaven av å produsere og forske på digitale bøker av høyeste kvalitet.
Dr. Laura Speed presenterte forskning som viser vanskelighetene med å uttrykke lukt i språk og hvordan synestetiske assosiasjoner kan styrke konseptuelle representasjoner. Betydningen av farger og deres rolle i barns luktgjenkjenning førte til noen nye betraktninger for utformingen av våre studier.

Vi er glade for at prosjektet vokser og utvides med nye ideer. Teamet hadde det gøy med å vurdere ulike kommersielle versjoner av luktebøker, som for eksempel Smell of book in a can og de innovative oBooks som støttes av iPhone.

Arbeidspakke 4, som omhandler evaluering av barns lesing av digitale bøker med og uten lukt, vil i august starte opp med våre nye prosjektmedlemmer, post-doc Ingrid Midteide Løkken og doktorgradsstudenten Radel James Gacumo. Radel har allerede har startet sitt studie med fokus på kjønns rolle i barns dufthistorier.

Under samlingen vår på Sola Strand Hotel var vi så heldige å nyte de vakre naturomgivelsene som forfrisket oss i pausene. De naturlige duftene fra havet var inspirerende og oppløftende for alle involverte.

Sensory books seminar