Internship hos bedrifter for studenter fra Handelshøgskolen ved UiS

Hele 20 ulike virksomheter tar i høst imot de første 25 internship-studentene fra bachelor- og masterprogrammene i økonomi og administrasjon fra Handelshøgskolen ved UiS.

Published Sist oppdatert

Fra oppstart av internship for Handelshøgskolestudenter ved UiS
26 spente HHUiS-studenter på oppstartsseminaret for internship høsten 2020.

Internship er en ny satsing fra Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS). Det har vært stor interesse blant studentene om å få en internship plass i høst. Studenten måtte søke allerede i mars måned før Covid-19 sitasjonen brøt løs. Usikkerhet rundt pandemien gjorde at det ble ekstra spennende om Internship kunne starte i høst i og med alle de ekstra utfordringene både universitetet og ikke minst mange av bedriftene har måtte forholde seg til..

Stort engasjement

Heldigvis har overraskende mange bedrifter klart å stille opp tross den spesielle situasjonen som preger samfunns- og arbeidslivet i disse dager. Det er gjort avtaler for 26 studenter med bedrifter og organisasjoner som studentene enten har skaffet selv eller fått tilbud om gjennom HHUiS.

– Vi er glade og takknemlige for det engasjementet som bedrifter i regionen viser for vårt nye internship-program.  Dette er første semester vi kjører internship som et valgfag ved HHUiS, og mottakelsen så langt skaper høye forventninger til læringsutbytte, ikke bare for studentene våre, men også for bedriftene og for forelesere ved HHUiS, uttaler dekan Ola Kvaløy i en kommentar.
– HHUiS ønsker å være påkoblet omgivelsene, og tett på praksisfeltet. Det nye programmet svarer på denne ambisjonen, fortsetter Kvaløy.

Bredt spekter av bedrifter

Tirsdag stilte representanter fra virksomhetene opp på et oppstartsmøte, enten virtuelt eller fysisk på Ydalir hotell på Campus. Bedriftene og organisasjonene, som er med på det første semesteret i HHUiS sin internshipsatsing er: HandelsbankenSparebank 1 - SR-bankInnovasjon NorgeGrønn byVår EnergiKolumbusFelleskjøpetInnovation DockValidéBolder Technology ASHalliburtonBlue PlanetAltus Intervention ASNæringsforeningenNSE GruppenPedersgata utviklingStavanger idrettsforening – fotballHeimdall Power AS og Rogaland Revisjon.

– Vi har veldig godt inntrykk av studenten som skal være hos oss. Han virker til å være både kunnskapsrik og energisk til å ta fatt på nye oppgaver. Vi skal vise frem bedriften til studenten og tilby spennende oppgaver, samtidig som studenten vil lage en analyse av bankens utlån til landbruk som vil være til nytte for bedriften, sier Morten Malmin som skal være kontaktperson for en av to internshipstudenter i Sparebank 1 SR-bank.

– Mitt inntrykk av studentene så langt, både de jeg har snakket med om en mulig plass hos oss, men også de som var på informasjonsmøte, er at studentene virker veldig klare for et internship, sier Renate Bryhnildsen fra Felleskjøpet.
– De som har fått plass så ut til å ha store forhåpninger til at dette skal bli bra. Studentene var stolte over å ha fått en av de få tilgjengelige plassene. Vi i Felleskjøpet har en forventning om at vår intern skal komme med nysgjerrighet og et ønske om å lære, og stille spørsmål til det vi gjør. På den måten tenker vi at vi gir studenten arbeidserfaring samtidig som studenten gir oss ny innsikt og kan tilføre oppdatert relevant fagkunnskap. Vi ser på dette som en mulighet til å skape relasjoner, og kanskje fremtidig samarbeid eller rekrutering, avslutter Brynhildsen.

Prøve fag og teoretisk kunnskap ut i praksis

10 bachelor studenter og 16 masterstudenter deltok på et eget oppstartsseminar hvor professor Ragnar Tveterås og professor Aslaug Mikkelsen informerte mer i detalj om hva som forventes av faglig levering og innsats fra studentene.

Caroline Øyaas og Kristoffer Svanes er begge masterstudentene i økonomi og administrasjon - siviløkonom, og begge skal prøve seg i et internship nå i høst hos Validé i Ipark. 
– Vi skal blant annet se nærmere på Validé sitt porteføljestyringssystem. Dette sammen med andre spennende arbeidsoppgaver gjør at jeg går til oppgavene med stor ærefrykt, sier en forventingsfull internshipkandidat, Caroline Øyaas.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjed om at UiS nå tilbyr internship. Det er viktig fordi vi som studenter får muligheten til å omsette kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom studiet i en praktisk setting hos bedrifter. Det øker læringsutbyttet og gir en verdifull erfaring før vi skal ta fatt på arbeidslivet etter endt studie. Jeg skal sammen med Caroline jobbe hos Validè og forventer å bli strukket og utfordret både kunnskapsmessig og produktivitetsmessig., sier Kristoffer Svanes

– Dette er kanskje et av de viktigste momentene ved internship, nemlig det å omsette kunnskap til verdiskapende produktivitet. I en studiesetting kan det være vanskelig, mens hos en bedrift som Validè vil det være dagligdags. Vi gleder oss til å lære fra dyktige medarbeidere og håper å kunne bidra med ny og relevant kunnskap fra studiet. Vi håper og tror det blir en vinn-vinn situasjon for alle parter, avslutter Caroline og Kristoffer.

Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid avsluttet seminaret med å gi studentene en innføring i arbeidskultur, egne og andres holdninger i forhold til teamarbeid og arbeidsinnsats og om hva de kanskje kan forvente av både av gode opplevelser og utfordringer i ulike arbeidsmiljø.

– Studentene våre får mange spennende arbeidsoppgaver å jobbe med innenfor et bredt spekter av problemstillinger. Vi har veldig motiverte studenter som skal inn i bedriftene. I tillegg var det veldig givende å møte alle virksomhetene som er klare til å være vertskap. Jeg ser fram til å lære mer om erfaringene fra virksomhetene og studentene utover høsten, uttalte professor og faglig ansvarlig Ragnar Tveterås.

– Inntrykket av studentene er at det er en svært engasjert gjeng med oppgående studenter som alle er i siste året av sitt studieprogram og som til sommeren skal ta steget ut i arbeidslivet med en ekstra erfaring som vil være nyttig når de skal skaffe seg jobb, avslutter Tveterås.

Kontaktinformasjon

Bedrifter som ønsker å mer informasjon om Internship-emnet ved HHUiS og kanskje vil vurdere deltakelse på neste års utplasseringer, kan ta kontakt med seniorrådgiver Egil C. Svela på Handelshøgskolen ved UiS.