50 år med barnehagelærerutdanning i Stavanger

Det begynte med undervisning i mørke kjellerlokaler. I dag har Universitetet i Stavanger et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning. Barnehagelærerutdanningen feirer 50 år og har kommet langt fra der alt startet.

Publisert Sist oppdatert

tre kvinner ute på en åpen plass smiler til kamera
50 års-jubileum for barnehagelærerutdanning i Stavanger:
‒ Jeg husker at vi selv malte lokalene vi hadde undervisning i, minnes de tre tidligere studievennene fra tiden på barnehagelærerutdanninga i Stavanger. De tre var del av det aller første kullet som ble uteksaminert og kan se tilbake på lange karrierer i barnehagen. Fra venstre: Liw Wold, Bodil Ravnås og Ingrid Helland.

Barnehagelærerutdanningen i Stavanger kan i år feire femti år, noe som fredag 27. oktober ble  markert ved Institutt for barnehagelærerutdanning med et jubileumsseminar og lunsj.

På programmet var blant annet festtale og hilsener og et historisk tilbakeblikk på barnehagelærerutdanningen i Stavanger:

‒ Det begynte i kjelleren. Man kan gjerne si at rom kan ha sin symbolikk, for det var også litt slik vi kjente at det var rundt det med at vi var der nede. Vi hadde undervisning i rommene under det som var lærerutdanningens lokaler, og holdt oss mest for oss selv. Slik åpner Monica Röthle, tidligere førstelektor ved UiS, sitt historiske tilbakeblikk, som vil vise å ha en god og positiv utvikling fra der det starter, i kjelleren.

to kvinner ser mot hverandre og smiler, den ene er i ferd med å gi blomster til den andre
Instituttleder Anita Berge (t. h.) og Monica Röthle, tidligere universitetslektor ved UiS. Röthle ga forsamlingen en reise bakover i tid og fortalte om utdanningens utvikling, både med tanke på undervisningsfasiliteter, rammeplaner og faglig utvikling.

Hun forteller videre om omstendigheter for undervisningen i starten. Telt nevnes, tomme butikklokaler på Tjensvolltorget er oppe. Det er langt fra dagens situasjon. Noen i salen nikker og ler gjenkjennende av gjennomgangen. Minner vekkes, så lenge siden er det tross alt ikke! Og litt morsomt er det jo å tenke tilbake på også, hvordan ting var i begynnelsen.

Röthle tar den jubilerende forsamlingen gjennom fem innholdsrike tiår på en halvtime.

Hun forteller at barnehagefeltet var lite kjent. Kompetanse rundt barnehage fantes det lite av ute i kommunene, denne måtte man til barnehagelærerutdanningene og til praksisfeltet for å finne. På den tiden da barnehagelærerutdanningen i Stavanger startet opp, gikk ca. 2% av barna i Norge i barnehage.  

Faglitteratur fantes knapt. Röthle forteller at studentene leste Piaget på svensk, en norsk oversettelse fantes ikke.  Å spore opp praksisbarnehager hvor studentene kunne praktisere var en annen, stor utfordring for den nyoppstartede barnehagelærerutdanningen. Å bygge opp feltet var med andre ord en stor oppgave.

kari andsersen og gerd abrahamsen
Kari Andersen (venstre) hadde Gerd Abrahamsen som sin veileder og minnes tilbake til en spesiell tid som student ved barnehagelærerutdanningen. ‒ Jeg var så glad over å ha nettopp deg som veilederen min, sier den tidligere studenten til nestoren sin.

Da barnehagelærerutdanningen startet var det en to-årig utdannelse. Fra 1980 ble utdanningen tre-årig og i dag er det mulig å bygge videre på en treårig bachelor barnehagelærer med en to-årig- master i barnehagevitenskap. For tiden har institutt for barnehagelærerutdanning 25 studenter på masterprogrammet.

En annen viktig utvikling er at kunnskapsgrunnlaget for utdannelsen har gått fra å være erfaringsbasert til forsknings- og kunnskapsbasert.

fire i samtale ved et bord
Tidligere studenter ved barnehagelærerutdanningen utveksler minner og erfaringer fra både utdanning og praksisfelt. Eldre kollokviegrupper hadde funnet sammen for å delta på jubileumsarrangementet, og innrømmer at de har holdt sammen etter endt studietid, og beholdt egen titulering som "kollokviegruppa", men da som en mer sosial ting. Fra venstre: Brita Bjotveit, Grethe Saua Mathiesen, Kari Andersen. De er i prat med Astri Helvig.

‒ Med overgangen til universitet ble forsknings- og utviklingsarbeidet ved barnehagelærerutdanningen ytterligere styrket. Institutt for barnehagelærerutdanning har lang tradisjon for å ha høy innsats når det kommer til forskning, sier Röthle.

Hun forteller at det i 2008 ble holdt en konferanse for den største sammenslutningen av europeisk barnehageforskning, ECERA (European Early Childhood Research Association). Her var UiS var vertskap, i samarbeid med Dronning Mauds Minne.

Institutt for barnehagelærerutdanning er ikke lenger plassert i en kjeller, i et telt eller i gamle butikklokaler på Tjensvoll. I dag finner du barnehagelærerutdanningen ved UiS trygt plassert med hovedsete i Hagbard Lines hus på campus Ullandhaug. Instituttet utdanner nye barnehagelærere til praksisfeltet og har i dag et av landets ledende kompetansefelt innenfor barnehageforskning.

Program 50 års-jubileum barnehagelærerutdanning:

  • Velkomstsang ved Hannes Lekestue
  • Åpning v/Brita Strand Rangnes, prodekan for utdanning, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
    Hilsninger fra samarbeidspartnere i distriktet
  • Historisk blikk på barnehagelærerutdanningen i Stavanger Monica Röthle og Per Einar Sæbbe
  • Aktuell forskning og fremtidsutsikter Francesca Granone og medforskere fra DiCoTe-prosjektet
  • Lekens betydning Charlotte Lunde, medforfatter av boken Lek og læring i et nevroperspektiv
  • Kulturelt innslag Hallgjerd Byrkjeland og Kirsten Halle

marsipankake med påskriften Gratulerer! Barnehagelærerutdanningen i Stavanger 50 år

Når det er jubileum må det feires med kake!

kvinne snakker til forsamling og viser fram en presentasjon

Francesca Granone var en av flere som presenterte det pågående forskningsprosjektet DiCoTe, som handler om bruk av digitale verktøy i barnehagen. Hun framholdt det gode partnersamarbeidet med barnehagene som en viktig medvirkende årsak til suksessen for prosjektet.

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel

I dag har barnehagelærerutdanningen ved UiS sitt hovedsete her i Hagbard Line-huset på campus Ullandhaug.

Tekst og foto: Kristin Vestrheim Cranner.