Dataverkstedet vant Læringsmiljøprisen 2020

Av de tre nominerte var det Dataverkstedet ved Universitetsbiblioteket som til slutt ble tildelt Læringsmiljøprisen.

Published Sist oppdatert

Vinner av Læringsmiljøprisen 2020

Prisen på 50 000 kroner ble tildelt Dataverkstedet for den viktige funksjonen de har for studenter og ansatte ved UiS. I Dataverkstedet kan alle, uansett faglig bakgrunn, komme å få hjelp og opplæring i programvare som kan brukes til å analysere og visualisere data.

Formålet med prisen er å premiere godt arbeid som fokuserer på utdanningskvalitet og læringsmiljø, samt stimulere til videre arbeid for å utvikle kvaliteten i utdanningen.

Dataverkstedet er vinner av Læringsmiljøprisen ved UiS 2020
Prisen ble tatt i mot av koordinator for Dataverkstedet Linn Elise Gulliksen, og bibliotekdirektør Gitte Kolstrup

I sin tildeling av prisen valgte rektor Klaus Mohn å vektlegge at Dataverkstedet fortjener prisen for hvordan faglig innhold, pedagogisk tilrettelegging, og læringsmiljø medvirker til en god utdanning for studentene.

Om Dataverkstedet

Etter en omfattende oppussingsperiode åpnet Dataverkstedet i februar 2019, som en del av Universitetsbibliotekets satsing på digitalisering og databehandling.

Formålet var å hjelpe til med å innhente, behandle og forstå store mengder data. Gjennom Dataverkstedet tilbyr Universitetsbiblioteket opplæring og support i ulike typer programvarer som kan brukes til analyse og visualisering av data, som NVivo, LaTeX og Tableau.

Workshoper på introduksjonsnivå er ment til å inspirere deltakerne til å jobbe videre med databehandling på egenhånd. Slik skal kursdeltakerne blir bedre rustet til å behandle datasett i egne prosjekt. Workshopene er åpne for alle studenter, stipendiater og ansatte ved UiS som ønsker å lære mer om den aktuelle programvaren.

I tillegg til å være en læringsarena for databehandling brukes rommet også til arrangementer, og i 2019 kunne Dataverkstedet skilte med over 32 000 besøkende.