Eksperter på markedsføring, innovasjon og organisasjonspsykologi til Norsk hotellhøgskole

Tre nye professorer er klare til semesterstart ved Norsk hotellhøgskole. Skolen styrker det faglige tilbudet til studentene innen markedsføring, organisasjonspsykologi og tjenesteinnovasjon.

Published Sist oppdatert

Tre ulike bilder av tre ulike personer satt sammen ved siden av hverandre.
Gro Ellen Mathisen, Lars Bergkvist og Erik Lerdahl er ansatt ved Norsk hotellhøgskole. Foto (f.v.): Asbjørn Jensen, Mi Karlsson Bergkvist, Anne Lise Norheim.

– Vi er glade for å styrke staben både innen markedsføring, organisasjonspsykologi og tjenesteinnovasjon, sier Trude Furunes, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole. Hun er glad for nye kolleger og fagfolk til studentene.

De tre nye tilskuddene til hotellhøgskolen er Lars Bergkvist, Erik Lerdahl og Gro Ellen Mathisen.

Om Lars Bergkvist

Lars Bergkvist er professor i markedsføring, med særlig vekt på tjenestemarkedsføring.

– Markedsføring er sentralt i våre studier, og med Lars får studentene våre tilgang til en sterk kompetanse på servicemarkedsføring, sier Furunes.

Bergkvist skal særlig bidra til utvikling av fagmiljøet og undervise emnene Service marketing og International marketing and internationalization på masteren i Service leadership in international business, samt veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet.

Han har forsket mye på reklame, forbrukeradferd og forskningsmetode. Han har blant annet publisert i tidsskriftene Journal of Marketing Research, Journal of the Academy of Marketing Science, Marketing Letters, Journal of Advertising, Journal of Business Research and International Journal of Advertising. Han er også redaksjonsmedlem i International Journal of Advertising.

Bergkvist har forsket og forelest ved mange universiteter, blant annet i Midtøsten, Asia og Australia, i tillegg til Stockholms Universitet og Stockholm School of Economics. Han har også vært gjesteprofessor ved Yonsei Graduate School of Management, Korea, the China Europe International Business School (CEIBS), Kina, og Copenhagen Business School i Danmark. Han har også mange års erfaring fra mediebyrå og markedsundersøkelsesbyrå.

Om Erik Lerdahl

Erik Lerdahl er professor i designmetodikk og innovasjonsprosesser og skal jobbe i halv stilling. Han skal bidra til å utvikle fagmiljøet innen tjenesteinnovasjon og designmetodikk, samt undervise og veilede studenter på bachelor og master innenfor fagområdet. 

– Det er stort potensial i det å tenke nytt om hvordan vi utvikler og leverer, og Erik er en sterk drivkraft for dette faget, vi gleder oss over å ha ham her, sier Furunes.

Lerdahl forsker på innovasjonsprosesser, designmetodikk og samhandlingsmetoder, i tett samarbeid med arbeidslivet. Han bidrar til å bygge opp ny EVU-master i Transformasjon og nyskaping.

Lerdahl jobber også deltid i Stavanger kommune, Smartbyavdelingen hvor han har ansvar for tjenestedesign, samskaping og innovasjonsprosesser. Han er dessuten gründer der han utvikler en applikasjon for samskaping, basert på mange års forskning og erfaring. Han har vært tilknyttet NHS som professor II siden 2020 og var tidligere professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania.

Om Gro Ellen Mathisen

Gro Ellen Mathisen er professor i HR og organisasjonspsykologi. Mathisen har ansvar for bacheloremnet personalledelse og masteremnet International HR perspectives. Hun vil også veilede studenter på alle nivå.

– Relasjoner og psykologisk trygghet er avgjørende for å lykkes på jobb. Derfor er vi glade for at Gro Ellen er her for å dele sin kompetanse med fagmiljøet vårt og studentene, sier Furunes.

Mathisen forsker på psykososialt arbeidsmiljø og ytringsklima relatert til operasjonell sikkerhet, mobbing og konflikter på jobb, og kreativitet og innovasjon i arbeidsteam.

Hun deler ofte sitt fagområde for næringsliv og offentlige organisasjoner. Mathisen har også mange års erfaring innen HR og HMS fra næringslivet, både som faglig rådgiver og leder. I perioden 2016–2020 var hun dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.