Endret busstrasé på campus

Fra mandag 18. desember 2023 vil busstraseen gjennom campus gå via Telegrafdirektør Heftyes vei på grunn av stenging av Kjell Arholms gate.

Publisert Sist oppdatert

Busstrase campus fra mandag 18. desember 2023
Ny busstrasé er markert med rødt på kartet.

Kjell Arholms gate vil være stengt fra 18. desember 2023 og fram til 30. april 2024 fordi gaten skal utvides for å gi bedre kollektivatkomst til nye Stavanger Universitetssykehus. Det vil også bli etablert nytt gangfelt.

Se informasjon fra Kolumbus om hvilke bussruter som er omfattet av endringen og hvilke busstopp du skal bruke.