Enestående funn av sverd fra vikingtiden!

Hva er oddsen for at to uavhengige funn fra vikingtiden passer sammen?

Publisert Sist oppdatert
Hjaltet "sensasjonsfunnet"
Foto av hjaltet: Lise Chantrier Aasen

Historien startet i fjor da det først ble funnet en liten del av et sverd på nabogården der «Gauseldronningen» i sin tid ble gravlagt. I vår fant en entusiast fra en detektorklubb store deler av et sverd som viste seg å høre sammen med fjorårets funn. Sverdet er såpass uvanlig at ryktet fort spredde seg innenfor fagmiljøet. Arkeolog og ekspert på vikingtid ved Arkeologisk museum, Zanette Glørstad, har følgende å si om funnet: 

"Sverdet er trolig det vi kaller et D-sverd, altså et av de rikest ornamenterte, og tyngste sverd-typene fra vikingtiden. Eksemplarer har blitt funnet både i Øst- og Vest- Europa. I Norge har vi funnet ca. 20 stk. Mange av sverdene funnet her til lands er nok importere, selv om vi kan tenke oss at kopier også kan ha blitt laget av dyktige sverdsmeder i Norge. Det er fortsatt vanskelig å se alle detaljer på Jåttåsverdet - men dekoren omfatter elementer av den typiske dyrestilen fra yngre jernalder, samt geometriske figurer av sølv med såkalt niello-teknikk – det vil si at en metallblanding ble lagt inn som sorte striper i sølvet. Underhjaltet er dekorert på samme måte som grepet, og i hver ende er hjaltet er utformet som et dyrehode. Dekoren kan tyde på at sverdet opprinnelig er blitt laget i Frankerriket eller England, og at det kan dateres til tidlig 800-tall. Den nærmeste parallellen vi kjenner til er et sverd fra øya Eigg i Skottland, som ble funnet i en grav fra 800-tallet.   

Teknikken er av svært høy kvalitet, og både den kompliserte dekoren og den spesielle hjaltutformingen gjør at dette uten tvil er et helt enestående funn, som vil ha stor interesse også for spesialister fra andre deler av Europa. Nå ser vi veldig fram til å se sverdet ferdig konservert, og vil da ta kontakt med forskere i utlandet for å bringe mer klarhet i sverdets opprinnelse og paralleller.

Fungerende avdelingsleder ved samlingsavdelingen, Håkon Reiersen, sier: "Vi visste at dette området var av spesiell betydning, men at vi skulle finne noe slikt var svært uventet! Dette er stort å få inn rett før rikssamlingsjubileet!". 

For øyeblikket konserveres sverdet på Arkeologisk Museum, av konservator Cora Oschmann, og sverdet vil bli stilt ut ved Arkeologisk Museum når det er ferdig konservert. I mellomtiden kan prosessen følges på våre nettsider, facebook og Instagram.