EU gir ny støtte til UiS’ europeiske universitet

EU gir støtte til fire nye år med ECIU University. Det betyr at studenter og eksterne partnere vil få mange flere muligheter til å løse samfunnsutfordringer og få skreddersydd livslang læring.

Publisert Sist oppdatert

Astrid Birgitte Eggen

Den 27. juli offentliggjorde EU hvilke universitetsallianser som får status som Europeisk universitet de neste fire årene. Blant vinnerne var University, der Universitetet i Stavanger er ett av 13 medlemmer. Denne alliansen får 14,4 millioner euro til å videreutvikle sin felles europeiske satsing, etter å ha vært blant de første som fikk innvilget pilotprosjekt i 2019.

University gir sine studenter muligheten til å løse konkrete utfordringer innenfor bærekraft og grønn omstilling, på tvers av fagdisipliner og over landegrenser. Dette skjer i samarbeid med lærekrefter på universitetene og eksterne partnere, som kommer med forslag til reelle utfordringer.

Mikrokurs

Gjennom pedagogikken utfordringsbasert læring får både studenter og eksterne et rammeverk for å utvikle konkrete løsninger. Nødvendig faglig påfyll gis underveis i form av mikrokurs, som også tilbys av alle -universitetene. Mikrokurs kan man også ta separat, uten å være med på en utfordring.

I pilotprosjektet har University hatt over 350 deltakere løst 57 konkrete utfordringer på tvers av Europa, og nettverket har tilbudt 82 mikrokurs til studentene.

Oppskaleres kraftig

Med forlenget status i EUs prestisjesatsing Europeiske universiteter, og 14,4 millioner euro i friske penger, skal dette tilbudet oppskaleres kraftig de nærmeste årene. University skal gå fra pilotprosjekt til en mer integrert del av UiS’ tilbud til studenter og ansatte i arbeidslivet.

Dette er også en del av UiS’ satsing på læring for livet og en mer innovativ pedagogikk.

Fleksible utdanninger

– UiS ser på University som et virkemiddel for å være i utdanningsfronten og å være påkoblet den europeiske utviklingen innen utdanning. Med ny støtte fra EU vil vi videreutvikle de løsningene vi har pilotert i første runde med vekt på fleksible, utfordringsbaserte utdanninger for gradsstudenter og folk i arbeidslivet, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS.

skal også bygge en felles europeisk campus, forenkle godkjenning av høyere utdanning og utforske nye veier for bruk av minikvalifikasjoner.

Utfordringsbasert læring

­– I den nye fasen vil vi også særlig arbeide for å integrere utfordringsbasert læring godt i våre studieprogrammer. Slik vil våre studenter få mulighet til å utvikle ferdigheter nødvendig for fremtidens arbeidsmarked, og våre ansatte får samarbeidsmuligheter for videreutvikling av undervisning og annen faglig virksomhet, sier Eggen.

European University er et Erasmus+ program i EU.

Les mer:

ECIU University - vårt europeiske universitet

Mer om ECIU (lenke til eciu.eu)