Flere studenter fullførte grad med skreddersydd tilbud

Individuelt opplegg for å fullføre bachelorgraden har gitt gode resultater.

Published Endret

Tone Olsen og Trude Furunes foran Ellen og Axel Lunds hus på campus på UiS.
Kontorsjef Tone Olsen og instituttleder Trude Furunes er fornøyde med at flere studenter har fullført graden sin som resultat av et individuelt opplegg.

Tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole (NHS) har siden 2019 kunnet benytte seg av individuell oppfølging for å fullføre graden sin. Det har resultert i at 32 studenter nå har fått vitnemål. Til sammen har dette foreløpig resultert i gjennomføring av 510 studiepoeng.

– Det gleder oss at så mange tidligere studenter nå sitter med et fullverdig vitnemål i hånda. Det er verdifullt for både dem, oss og bransjen, sier Trude Furunes, instituttleder ved NHS.

Tilbydde ekstra emner og digital undervisning

Prosjektet fikk i 2019 støtte fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet i form av pedagogiske utviklingsmidler. Midlene ble brukt til å tilby ekstra digital undervisning og eksamen i emnet Finansregnskap. I tillegg har NHS tilbydd ordinære emner digitalt, slik at flere har kunnet delta på disse.

– Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra de tidligere studentene som fikk dette tilbudet. For flere var dette nettopp det de trengte, for å komme helt i mål med graden sin, forteller Tone Olsen, kontorsjef ved NHS.

Studenter brukte muligheten godt

Prosjektets målgruppe var studenter som gikk på NHS i årene 2007-2015 og manglet 30 studiepoeng eller mindre. Utover dette har også studenter fra 2017-kullet fått samme tilbud og fullført gradene sine som resultat av det skreddersydde opplegget.

– Det viser at tilbudet vi ga, møtte et behov, og de tidligere studentene har virkelig brukt muligheten de fikk, på best mulig måte, sier Furunes.

Norsk hotellhøgskole har gjennom flere år jobbet for å øke gjennomstrømningen, det vil si antallet studenter som fullfører graden sin og får vitnemål.

I 2019 tok kontorsjef Tone Olsen initiativ til et prosjekt GJEST (GJEnnomSTrømningsprosjektet) der målet var å tilby tidligere studenter som hadde sluttet uten å fullføre alle emner, en ny mulighet til å fullføre bachelorgraden i hotelledelse eller reiselivsledelse.

Prosjektet har vært omfattende og innebærer en gjennomgang av samtlige bachelorstudenter som har startet sin grad ved NHS siden 2007. 123 av disse fikk tilbud om å skreddersy ny utdanningsplan, på bakgrunn av at de manglet 30 studiepoeng eller mindre. For å nå ut til de som ikke bor i regionen, valgte NHS å tilby emner digitalt, også før pandemien traff. Til sammen har prosjektet gitt instituttet inntekter på over 1 millioner kroner i studiepoeng- og vitnemålsproduksjon.

Tekst og foto: Live Kolstad Kvalsvik