Først i Europa med digitale minikvalifikasjoner

Den europeiske universitetsalliansen ECIU University er først ute med å utstede digitale minikvalifikasjoner fra en felles plattform. Universitetet i Stavanger blir dermed første norske universitet som tilbyr dette til sine studenter.

Publisert Sist oppdatert

Fire studenter samarbeider rundt en PC med kart over Europa på veggen bak.
Milepæl: University-studenter får nå digitale minikvalifikasjoner som dokumenterer deres ferdigheter og kompetanse.

Studenter og kursdeltakere som gjennomfører mikrokurs og utfordringer på University vil få et digitalt og e-sikret bevis for sine ferdigheter og kompetanser. Kvalifikasjonen inngår i det europeiske dokumentasjonsverktøyet for høyere utdanning, European Digital Credentials (EDC).

University tilbyr mikrokurs og utfordringer for tverrfaglige studentteam, mange av dem helt ned i 1 eller 2 studiepoengs størrelse. Disse leveres av 13 universiteter i alliansen European Consortium of Innovative Universities ( ), hvor Universitetet i Stavanger er det norske medlemmet.

Koblet til Europass

Deltakernes utbytte blir dokumentert gjennom såkalte minikvalifikasjoner, som beskriver kompetansen som ble oppnådd under læringsprosessen. Det inkluderer ekspertisenivå og beskrivelser fra ESCO-rammeverket (europeiske ferdigheter, kompetanser og yrker).

De kan også lagres på Europass-plattformen, slik at studenter og andre som tar kurs på University enkelt kan få tilgang til og administrere dem.

Kompetanse og medborgerskap

Universitys læringsmuligheter handler om å tilegne seg nye ferdigheter og kompetanser, komme i kontakt med andre studenter eller potensielle arbeidsgivere og bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Disse mulighetene er også en del av universitetets bredere visjon for minikvalifikasjoner, som tar sikte på å oppmuntre til aktivt medborgerskap.

– Minikvalifikasjoner er korte, sertifiserte læringsmuligheter som gir studiepoeng på universitetsnivå og er relevante for arbeidslivet. De er utformet for å hjelpe studentene med å utvikle nye ferdigheter og kompetanser på en fokusert, støttet og fleksibel måte, forklarer Mairéad Nic Giolla Mhichíl. Hun er direktør for Micro-credential strategy and innovation ved Dublin City University og leder for Universitys utvikling av minikvalifikasjoner.

Sentral utsteder

Alle læringsmulighetene ligger tilgjengelig på den sentrale University Engage-plattformen. Men hittil har det kun vært det enkelte universitet som kunne gi kreditering for læringsutbyttet.
Nå skal University stå som sentral utsteder for alle minikvalifikasjoner i alliansen. Dette er den viktigste fordelen, ifølge Henri Pirkkalainen, førsteamanuensis ved universitetet i Tampere og ansvarlig for studentveiledning ved University.

– Selv om mange alliansepartnere etter hvert vil utstede minikvalifikasjoner fra sine egne universiteter eller nasjonale systemer, fjerner vår sentraliserte løsning mange flaskehalser for medlemsuniversitetene. Fra nå av trenger de ikke å gjøre store justeringer av deres prosesser og teknologibase for å utstede minikvalifikasjoner.

Får vist sine ferdigheter

Trym Holbek, prosjektleder for University på Universitetet i Stavanger, er glad for at UiS kan dra nytte av nyvinningen. Han viser til at norsk kompetansepolitikk er tett forbundet med utfordringene i Europa.

– Kompetansebehovsutvalget har påpekt at systemene for livslang læring og kompetanseutvikling ikke godt nok imøtekommer behovene som omstillingen skaper. Det blir stadig viktigere å kunne oppdatere bedrifters og tjenesteyteres kunnskapsbase på en rask og smidig måte. Med digitale minikvalifikasjoner får fremtidige arbeidstakere en sjanse til å vise frem sine ferdigheter og kontinuerlig utvikle kompetanse, sier Holbek.

Kvalitetssikret

Gjennom University Engage-plattformen kan studentene navigere i personlige læringsveier, støttet av verktøy og funksjoner som motivasjonsskanning og kompetansepass. Underveis gjør kompetansepasset det lettere for studenter å spore fremgangen i deres kompetanse- og ferdighetsutvikling i profilen deres.

Alt dette hjelper studentene med å forme en personlig tilpasset læringsvei, øke sjansene på jobbmarkedet, og gir støtte på deres livslange læringsreise.

De nye minikvalifikasjonene er også utstyrt med en form for digital forsegling som gjør at de ikke kan forfalskes og manipuleres. De oppfyller europeiske standarder for digital legitimasjon og er kvalitetssikret av medlemsuniversiteter i .

Gamification og kunstig intelligens

Det er enda mer i vente fra University. Fremover skal gamification og kunstig intelligens fungere som støtte for læringsprosessen.

– Å utvikle minikvalifikasjoner i samarbeid med nærings- og samfunnsaktører er et sentralt element i Universitys visjon for 2030, så det vil spille en enda større rolle i fremtiden, sier Mairéad Nic Giolla Mhichíl.

– Vi håper å fortsette å stake ut kursen for minikvalifikasjoner i Europa. Dette er en viktig milepæl for det bredere europeiske universitetsoppdraget, men også for å fremme den europeiske tilnærmingen til minikvalifikasjoner.

Åpent webinar

University er en allianse av innovative universiteter forent av et felles mål om å gjøre en forskjell i samfunnet. Satsingen er delfinansiert av EU og var en av de første alliansene som ble med i European Universities Initiative.

University et økosystem der studenter, undervisere og forskere samarbeider med lokalsamfunn og bedrifter for å løse virkelige utfordringer – og fremme endring.
Alliansen arrangerer 17. november et webinar om sentraliserte minikvalifikasjoner som vil gi et bredere blikk på denne milepælen og fremtiden til minikvalifikasjoner.

Les mer om ECIU University på UiS her.