Henrik Steffens-forelesningen

Høsten 2023 startet en ny, årlig forelesningsserie på Universitetet i Stavanger. Serien er oppkalt etter den norsk-dansk-tyske akademikeren Henrik Steffens.

Publisert Sist oppdatert

Henrik Steffens ble født i Stavanger i 1773 og ble etter hvert en av sin tids mest berømte vitenskapspersoner. Han engasjerte seg i tidens spørsmål og var en pådriver for at universitetet skulle ta aktivt del i det offentlige ordskiftet. Han avsluttet sin karriere som rektor ved universitetet i Berlin, der han døde i 1845.

Henrik Steffens. Litografi av F. Jentzen, 1828, etter F. Krüger. 

Målet med Henrik Steffens-forelesningen er tredelt:

  • Å anerkjenne og hylle de akademiske, kunstneriske og/eller sosiale prestasjonene til en enkeltperson, som gjennom sitt arbeid har gitt et varig bidrag til akademia, kunsten og/eller offentligheten på et internasjonalt nivå.
  • Å fremme den åpne og konstruktive utvekslingen av kunnskap og ideer ved å invitere personen til å dele sin unike innsikt og synspunkter med det akademiske miljøet ved Universitetet i Stavanger og vår omverden.
  • Å være et praktisk og konkret uttrykk for Universitetet i Stavanger sitt motto: "å utfordre det velkjente og utforske det ukjente", og gjenspeile bredden, dybden og kvaliteten på forskningen og undervisningen som finner sted på universitetet.

Både ansatte og studenter ved UiS og personer utenfor universitetet kan nominere kandidater. Nominasjonsfristen er 20. januar.

Ansatte og studenter ved UiS sender nominasjonen gjennom et nettskjema. Personer utenfor universitetet kan foreslå kandidater ved å kontakte oss på e-post. Kandidater som foreslås, kan være regionale, nasjonale så vel som internasjonale.

Nominasjonsfristen var 20. januar 2024. De nominerte kandidatene er vurdert av en komite bestående av representanter fra rektoratet, studenter og akademiske medlemmer fra Kulturutvalget. Vi gleder oss til å fortelle hvem du får høre på årets forelesning, som vil finne sted i november.

Kjent arkeolog holdt den aller første Steffens-forelesningen

Den aller første Henrik Steffens-forelesningen ble holdt av den britiske professoren og arkeologen David Wengrow. Han er også en av forfatterne bak boken Begynnelsen til alt – en ny fortelling om mennesket. Gjennom forskningen sin mener Wengrow å ha funnet argumenter for at vi må tenke nytt omkring menneskets historie på.

Henrik Steffens-forelesningen er en gratis og åpen publikumsforelesning.

Henrik Steffens-forelesningen på UiS
Årlig forelesning

Etablert i 2023

Forelesere

2023: Arkeolog, forfatter og professor David Wengrow

Tid og sted

Neste forelesning finner sted senhøsten 2024

David Wengrow er professor i sammenlignende arkeologi ved UCL

Hvem var Henrik Steffens?