Her «gamer» studentene i forelesningen

For å lære studentene mest mulig om markedsføring legges pensumbøker og vanlige forelesninger vekk for en periode, til fordel for «gaming».

Published Sist oppdatert

Vivi Vo (f.v.), Mariell Ødegård, Marta Pazdziorko og Malene Tveit i gang med ukens spilletime i et markedsføringsemne ved Norsk hotellhøgskole.

– Det er spennende og en annerledes måte å lære på, sier Vivi Vo.

Sammen med medstudentene Mariell Ødegård, Malene Tveit og Marta Pazdziorko på bacheloren i reiselivsledelse, utgjør Ødegård én av gruppene som nå har inntatt Tjodhallen for ukens forelesning i emnet markedsføring ved Norsk hotellhøgskole. Tastaturene får kjørt seg, men studentene tar ikke notater til en foreleser som snakker. De «gamer».

– Du får bruke deg litt mer enn hvis du bare sitter og leser teori, sier Ødegård.

Gir virkelighetsnær innsikt

Spillet de spiller, er utviklet av Hubro Education og har til hensikt å gi en innføring i de første stegene av en markedsføringsprosess. Studentene skal utvikle et produkt, definere en målgruppe og tilpasse markedsføringen av produktet etter hvilke behov de ser at målgruppen har.

– Vi får sett hvordan det funker i virkeligheten når man skal lansere et nytt produkt og markedsføre det, sier Pazdziorko.

– I tillegg ser man hvor man gjør feil og lærer av det, supplerer Vo.

Vil vise den store sammenhengen

Det er første gang spilling tas i bruk i markedsføringsemnet, som er en del av studieplanen for studentene på bachelorprogrammene hotelledelse og reiselivsledelse. I tillegg er emnet åpent for andre UiS-studenter. Emneansvarlig Heidi Victoria Skeiseid ser flere fordeler med denne typen undervisning.

– Det blir mer variert, og studentene må delta aktivt. I vanlige forelesninger er det fort gjort å bli tilbakelent og passivt lytte. Nå må du aktivt være med, og det er engasjerende, sier hun.

Emneansvarlig Heidi Victoria Skeiseid hjelper studentene med spillet som skal lære dem om markedsføring.

Hun håper spillingen fører til en god forståelse av hvordan de ulike markedsføringsbegrepene henger sammen, når studentene tar fatt på læreboka.

– Ofte ser vi at vi underviser kapittel for kapittel. Vi har for eksempel gjerne ett kapittel om analyse før vi har ett om prissetting, og da er det ikke alltid lett å forstå sammenhengen. Det vi håper å få til, er det blir tydelig hvordan alle kapitlene i boken henger sammen, forteller hun.

Får emnet gode tilbakemeldinger i evalueringen studentene skal gjøre, ser ikke Skeiseid vekk ifra at spill-undervisning videreføres, og også tas i bruk på andre studieprogram.

– Nå holder vi på med å utvikle et spill som er enda mer servicerettet, som vi forhåpentligvis skal begynne å bruke på masteren Service Leadership in International Business til neste år, sier hun.   

Tekst og foto: Live Kolstad Kvalsvik