Hopp til hovedinnhold

IEA-president blir æresdoktor ved UiS

Dr. Fatih Birol, president i Det internasjonale energibyrået (IEA), utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Stavanger under årsfesten fredag 29. oktober.

Publisert: Endret:

Dr. Fatih Birol blir ny æresdoktor ved UiS. Han har en årelang faglig bakgrunn som energiekspert. (Foto: IEA)

– Jeg er både glad og stolt over at en så tung internasjonal kapasitet som dr. Fatih Birol blir æresdoktor ved UiS. Birols og IEAs innsats for omstilling i energisektoren passer som hånd i hanske med universitetets Strategi 2030, som har grønn omstilling og energi som satsingsområder, sier UiS-rektor Klaus Mohn, som har store forhåpninger til et tettere samarbeid mellom IEA og UiS i framtiden.

Fatih Birol har gjennom sitt arbeid med energiomstilling bidratt til utviklingen av universitetet og dets fagmiljøer, og har dermed styrket universitetets posisjon som et «energiuniversitet».

Den nye æresdoktoren har en årelang faglig bakgrunn som energiekspert. Han har mottatt en rekke utmerkelser for sin innsats på energi- og klimaområdet. Han ble nylig oppført på TIME100, TIME's årlige liste over verdens mest innflytelsesrike personer.

Dr. Birol sin akademiske bakgrunn inkluderer blant annet en doktorgrad innen energiøkonomi fra det Tekniske Universitetet i Wien. Han er forfatter av en rekke innflytelsesrike publikasjoner på et overordnet nivå innen energipolitikk, -ressurser og -utnyttelse.                                                     

Under Fatih Birol sin ledelse har IEA utviklet seg til å bli den mest sentrale referansen knyttet til perspektiver, dilemmaer og analyser innen energifeltet og klimaendringer. Birol har vært sentral i at byrået de siste årene har blitt en viktig pådriver for politikkutforming knyttet til behov for omstilling i energisektoren.  Han har vært svært synlig som IEA-leder og deltar ofte og jevnlig på konferanser, og i ulike medier når verdens energibruk analyseres og utfordringer debatteres.

IEA-presidenten har spesielt interessert seg for Norge og norsk industri, herunder hva Norge representerer av ledende energikompetanse i den globale endringsprosessen på energifeltet. Han har i en årrekke samarbeidet tett med norske myndigheter og selskaper.

Kreeringen av den nye æresdoktoren foregår på UiS sin årsfest fredag 29. oktober (kl. 13.00-14.30), hvor en representant fra IEA mottar diplomet på dr. Birols vegne. IEA-presidenten er også festtaler under arrangementet. Festtalen holdes digitalt.

Den nye æresdoktoren blir den sjuende i rekken ved UiS. Æresdoktorat tildeles for betydelig vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten.

De seks andre æresdoktorene ved UiS er FNs tidligere visegeneralsekretær Jan Egeland, nobelprisvinner i økonomi Finn Kydland, kjønnsforsker Toril Moi, doktor i petroleumsteknologi Rajagopal Raghavan, professor i teologi Jacob Jervell og professor emeritus og tidligere rektor ved Aalborg universitet, Finn Kjærsdam. Siste æresdoktor ble utnevnt i 2014.