Inviterer til seminar for å skape god overgang til yrkeslivet for nytilsatte lærere

Hver vår i snart tjue år har UiS invitert nytilsatte lærere, veiledere, ledere og skole-eiere til et felles seminar på Sola. Årets arrangement skal handle om livsmestring i utdanning og veiledning og ser ut til å bli det mest populære i rekken.

Published Sist oppdatert

mennesker i samtale rundt et bord
Sola-seminaret retter seg mot nytilsatte lærere, veiledere, ledere og skole-eiere. Målet er å skape en god møteplass for erfaringsutveksling, ny kunnskap og støtte.

‒ De nyutdanna trenger en felles arena hvor de kan drøfte egen situasjon, relatert til både utfordringer og mestring. Etter pandemien har Sola-seminaret vokst seg større enn noen gang, i år med fantastiske 217 deltakere, forteller faglig ansvarlig for seminaret for lærere, Mette Hvalby.

Tanken bak Sola-seminarene er at de som da har vært ute i jobb i nesten et skole- eller barnehageår skal få en møteplass med veiledere, ledere og eiere. Ved å invitere bredt er alle som samarbeider om gode ordninger for nye lærere og barnehagelærere tilstede.

Kunnskap og kollegial støtte

Seminarene er et sted for formidling av ny forskning og aktuelt nasjonalt og lokalt rammeverk, retningslinjer for oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere. Både Statsforvalteren, Utdanningsforbundet og KS har deltatt og bidratt i en årrekke.

En verdifull investering for den enkelte og for skolen

‒ Å delta seminaret er en verdifull investering for den enkelte nyutdanna lærer og for skolen. De nyutdanna får faglig påfyll, reflekterer og deler erfaringer med andre nyutdanna i fylket og de bygger nettverk, sier Hvalby.

UiS legger til rette for gode veiledningsordninger for nyutdanna gjennom veletablerte forum for veiledere, veiledningsutdanninger og arrangementer som Sola-seminaret. Kommunene og fylkeskommunen tilbyr veiledning og støtte til nyutdanna lærere, slik at nyutdanna kan bli i yrket og samtidig utvikler seg videre faglig.

–Sola-seminaret er en god arena for de som er nye lærere. Her kan de møtes for å utveksle erfaringer, finne støtte i hverandre og ta del i faglig refleksjon og diskusjon, sier Lars Rune Waage. Han er leder for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og mener populariteten sier noe om hvor viktig arrangementet oppleves.

– I tillegg til å rekruttere lærere, trenger vi at lærerne forblir i jobbene sine, og vi trenger å styrke fortsatt profesjonsutvikling og -kvalifisering fortsetter han. Waage tror at arrangement som Sola-seminaret er med og bidrar positivt i så måte.

Årets tema: Livsmestring i utdanning og veiledning

Prosjektlederen mener det er flere gode grunner til å lede oppmerksomheten mot nettopp dette temaet.

‒ Vi ønsker at tematiseringen av livsmestring på årets seminar kan hjelpe nyutdanna med å håndtere utfordringer og stress som følger overgangen fra studier til praksisliv.
Hun forteller at livsmestring blant annet innebærer å utvikle ferdigheter og strategier for å håndtere stress, press og mentale utfordringer i arbeidslivet.

‒ Nyutdanna har lært hvordan de skal bli lærere gjennom studiet, nå skal de lære å være lærere i yrket. På denne måten er profesjonsutvikling noe som foregår så lenge man jobber som lærer. Livsmestringsferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og stressmestring er også viktige for profesjonell utvikling. Å sette livsmestring på dagsorden kan bidra til å støtte nyutdannedes utvikling. Her har veilederne en sentral rolle, og det er også et mål for årets Sola-seminar at veiledere får større bevissthet om livsmestring som tema og tar det med inn i egne veiledningspraksiser.

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.
Foto: Susanne Todnem.

Kort om Sola-seminaret