– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. De hadde et tydelig budskap: "Vi trenger dere!"

Publisert Sist oppdatert
Gruppeportrett av Silja Helene Kristoffersen, Ida Madeleine Haugen og William Bredberg
Ida Madeleine Haugen, William Bredberg og Silja Helene Kristoffersen. Foto: Simona Surgautaite

Tirsdag 7. mars besøkte Norsk Vann Universitetet i Stavanger. Norsk Vann (NV) er interesseorganisasjonen til aktører innen produksjon og behandling av vann og forvaltning av vannressurser. To tidligere UiS-studenter som nå er i trainee-stillinger, Silja Helene Kristoffersen (Sandnes kommune) og Ida Madeleine Haugen (Stavanger kommune), holdt presentasjoner om sin arbeidshverdag. I tillegg fortalte lokallagsleder av VA-yngre, William Bredberg, hvilke muligheter en karriere innen vannforvaltning gir. Målgruppen for møtet var alle som ønsker å ta en master i miljøteknologi og med jobbambisjoner innen det grønne skiftet.

Fullt hus

32 studenter, hovedsakelig masterstudenter i Miljøteknologi (Environmental Engineering) og bachelorstudenter i Kjemi og miljø og Biologisk Kjemi, deltok på møtet.

– Vann- og avløpsbransjen har behov for rundt 200 ingeniører hvert år, men det utdannes kun 100 per år. Rundt 20 av disse er studenter ved UiS. Med andre ord, det er svært gode jobbmuligheter for disse ingeniørene, sier Roald Kommedal, førsteamanuensis ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi.

William Bredberg sa i sin presentasjon at det er et stort etterslep på vedlikehold og fornying av infrastruktur i bransjen, og nye EU-direktiver på vannkvalitet krever tunge nyinvesteringer i renseanlegg. Nær 332 milliarder kroner skal de neste 20 årene investeres i fornying av infrastruktur, og minst like mye innen renseteknologi. 400-800 renseanlegg i Norge må bygges eller ombygges.

Stort behov for arbeidskraft

– Bransjen har en enorm utfordring knyttet til kompetanse, spesielt når det gjelder nye renseteknologiske prosesser, skjerpede miljøkrav og digitalisering. Våre studenter har kompetansen de trenger på disse områdene, men vi ser dessverre at rekrutteringen er dalende. Der har vi en utfordring å løse, sier Kommedal.

Han legger til at UiS utdanner for få kandidater, og til et svært umettet arbeidsmarked.

– Hele 3 av 4 av våre masterkandidater får jobb i løpet av siste studieår. Grunnen er at for få velger ingeniørutdanningene, sier han.

William Bredberg kom med en bønn fra bransjen.

– Bli ingeniør! Velg teknisk miljøvern og VA-teknikk.