Kristianslyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianslyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Publisert Sist oppdatert

Gruppebilde av fire menn står på rekke og rad
Dekan Odd Magne Bakke, rektor Sverre Jørgen Høgmo, skolesjef Jørn Pedersen og instituttleder ved IKS, Kjetil Vikhamar Thengs.

- I den innledende fasen er hensikten å utvikle innhold og samarbeid mellom skolen og institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS, forteller Sverre Jørgen Høgmo, rektor ved Kristianslyst.

Skolen har over tid utviklet en kultur for læring og rektor framhevet skolens ansatte som lokomotivet i dette arbeidet. Han mener det er de som driver verket med sin kunnskap og sitt engasjement. Sammen med faglig koordinator og kontaktperson ved IKS, David-Alexandre Thomas Wagner, er skolen i godt i gang og partene utforsker i fellesskap faglige tema som de ønsker å fordype seg i.

- Vår visjon er «lære for livet» og vi ser på universitetsskolesamarbeidet som en mulighet til å lære og utvikle seg sammen med universitetet i Stavanger, sa Høgmo under en markering av samarbeidet.

På sin side var skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune ikke forundret over at valget falt på Kristianslyst skole når ny universitetsskole skulle velges.

Mann holder skilt
Daniel Eriksen Esperås jobber som lærer ved Kristianslyst. Han er tidligere lektorstudent ved UiS, og holder det nye skiltet som viser at Kristianslyst nå er en universitetsskole.

- Skolen har gjennom en årrekke vist at de er en skole som er åpen for og engasjert i utviklingsarbeid. Det betyr mye for både skolen selv og for skolesektoren som helhet i kommunen. Stavanger kommune har nå to ungdomsskoler som er universitetsskoler, og erfaringene fra Lunde skole har vært svært positive, pekte Pedersen på.

Universitetsskoleordningen er et ledd i arbeidet med å styrke praksisopplæringen og FoU-basert kompetanseutvikling gjennom et et tettere samarbeid mellom lærerutdanningene og enkelte praksisskoler.

Mann med sort hettejakke på kontor
Rektor ved Kristianslyst skole, Sverre Jørgen Høgmo.

- Vi ser på Universitetsskoler som foregangsskoler innen undervisning og profesjonsfaglig utviklingsarbeid der studenter får muligheten til å utforske og delta i nye forskningsbaserte praksiser. Universitetsskolen får med dette muligheten til å styrke sin rolle som lærerutdanner gjennom et tettere samarbeid med vitenskapelig ansatte på universitetet, sier Jorunn Thortveit, som er faglig leder for satsingen ved UiS.

Kristianslyst er en ungdomsskole med 420 elever fordelt på fem parallellklasser på hvert trinn. Det er om lag 45 ansatte ved skolen. Rektor Høgmo kjente at utlysningen passet godt med skolen da den kom.

- Vi har hatt et godt samarbeid som prakssiskole med IKS i mange år allerede. Med en kultur for å være åpne og nysgjerrige, gir dette  oss muligheten til å knytte oss nærmere opp mot UiS.  De utdanner lærerene våre som vi senere ansetter – og vi synes jo det er spennende at vi på denne måten også kan bidra til en enda bedre praksisundervisning for studentene som kommer til oss.

IKS har foreløpig startet med en faglig koordinator i fagene historie og samfunnsfag, men planen er å utvide samarbeidet med en faglærer i norsk fra lektor- og PPU-utdanningene.

- Med en innledende pilotfase og en opplevelse av at UiS er ute etter et ekte partnerskap der vi skal finne ut av dette sammen, tenker jeg at vi har god tid til å finne ut av hva vi har lyst til å gjøre i lag. Akkurat nå har begge parter en eksplorativ tilnærming til dette, forteller Høgmo.  

Høgmo liker tanken på at det er rom for at FoU-prosjekt sammen med UiS.

- Vi er nok interessert i å ta tak i dette med skolebasert praksislærerutdanning. Lunde, som også er en av universitetsskolene, har gått gjennom dette med sitt kollegium og har gode erfaringer. Per nå har Kristianslyst 5-6 lærere som tar i mot praksisstudenter. Jeg tror det er viktig for hele skolen å være sammen om at vi er praksisskole. Det har litt å gjøre med forståelsen og holdningen uansett hvem som har det formelle praksislæreransvaret. Vi vil at studentene som kommer til oss ikke bare skal ha det bra, men også at de skal kunne spørre hvem som helst av oss om ting som har med skolen og utøvelsen av profesjonen å gjøre, avslutter Sverre Jørgen Høgmo.

Skolebygning sett utenfra