Lyse bidrar med 50 millioner kroner til UiS-samarbeid

En ny samarbeidsavtale mellom Lyse og UiS skal bidra til å sette fart på elektrifiseringen av samfunnet.

Publisert Sist oppdatert

To menn på en gangvei i et kontorbygg
Rektor Klaus Mohn på UiS og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse har signert samarbeidsavtale til 2030.

Avtalen innebærer at Lyse skal bidra til å styrke forskning, utdanningstilbud og samarbeid på UiS med inntil 50 millioner kroner fram mot 2030. Den representerer en langsiktig satsing innenfor fagområder og prosjekter som er viktige for Lyse, UiS og landet som sådan.

Det norske samfunnet skal i årene framover elektrifiseres i betydelig omfang.

– Her har Rogaland muligheten til å ta føringen, og det kan vi gjøre gjennom blant annet å styrke forskningen og utdanningstilbudet ved Universitetet i Stavanger, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Nye studier og kurs

Planene for samarbeidet omfatter blant annet: 

  • Nytt bachelorstudium i elkraft og elektrifisering 
  • Nytt masterstudium i energisystemer 
  • Nye etter- og videreutdanningstilbud innenfor 5G-teknologi, datasikkerhet, kraftelektronikk og energisystemer 
  • Økt samarbeid med oppgaver, utfordringer og hospitering/praksis for UiS-studenter og annet studentsamarbeid
  • Styrke ulike vitenskapelige miljø med hel- eller deltidsstillinger, laboratorier og utstyr, blant annet innenfor kunstig intelligens, datavitenskap og datateknologi.  
  • Støtte søknader om store forskningsprosjekter

Styrke grønn omstilling

- Denne avtalen viderefører en lang tradisjon med tett og godt samarbeid om samfunnsbyggende prosjekter mellom Lyse og UiS. Den vil styrke universitetet innenfor energi og grønn omstilling, områder som har høyeste prioritet hos oss, sier rektor Klaus Mohn. 

Avtalens ambisjon er å bidra til at UiS blir et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø. Høy forskningskvalitet skal kombineres med å søke løsninger på relevante problemstillinger, og formidle slik innsikt til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet øvrig.  

Avtalen skal også legge til rette for å øke forsknings- og innovasjonskompetanse som kan bidra til å etablere nye virksomheter i Stavanger-regionen. Dette vil medvirke til å øke regionens attraktivitet for studenter og arbeidstakere. Det er også et mål å øke samarbeidet med andre forskningsmiljø og industriaktører.  

Fem fokusområder

I arbeidet med avtalen har partene utpekt fem spesielt viktige områder: 

1) Elkraft og smarte energiområder 
2) Data og telekommunikasjon 
3) Etter- og videreutdanning
4) Samhandling med studenter og ansatte ved UiS 
5) Industriell prosjektstøtte for programmer i EU/Forskningsrådet 

Den nye samarbeidsavtalen, som erstatter en tidligere avtale mellom partene, ble signert onsdag 23. mars 2022 og skal vare ut 2029.