Marie Smith-Solbakken får pris for formidling om Kielland-ulykken

Professoren og oljehistorikeren har over tid vist stort engasjement og er blitt en profil i offentligheten. Hun har vært synlig og tydelig, og hun har stått støtt i mediestormer knyttet til sitt arbeid med Norges største industriulykke, «Kielland»-ulykken.

Publisert Sist oppdatert

Marie Smith-Solbakken (t.h.) med diplom og Cecilie Claviez med blomsterbukett foran stort grønt tre
Professor Marie Smith-Solbakken (t.h.) fikk Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement for 2021. Prisen ble delt ut av Cecilie Claviez i Universitetsfondet (t.v.). (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement ble delt ut av daglig leder Cecilie Claviez under semesteråpningen ved Universitetet i Stavanger 15. august 2022.

Smith-Solbakken har forsket på «Kielland»-ulykken i en årrekke. 123 personer omkom i Norges største arbeidsulykke da Alexander L. Kielland-plattformen veltet i 1980.

Et resultat av forskningen hennes er minnearkivet med 300 stemmer fra berørte, pårørende og de som opplevde ulykken. Gjennom disse pårørendefortellingene løfter Smith-Solbakken stemmer som tidligere ikke har vært hørbare fram i offentligheten.

Dette gir ny innsikt rundt den offisielle fortellingen, som tidligere har vært presentert av myndigheter og personer med makt. Smith-Solbakken har stått støtt i mediestormer etter at det kom klager på forskningen hennes – klager som har ikke fått medhold.

– Gjør historien høyaktuell

I juryens begrunnelse heter det: «Smith-Solbakken inspirerer og har vist studentene sine at samfunnsfag er et viktig og engasjerende fag, og at perspektivet man velger har mye å si for hvordan man forholder seg til forskningsmateriale. Marie Smith-Solbakken sitt samfunnsengasjement og formidling er viktig for UiS som institusjon. Spesielt legger juryen vekt på at hun formidler på en måte som engasjerer et nytt publikum. Hun er med på å gjøre sitt fagfelt relevant for en ny tid. Hun trekker historiske linjer og gjør samtidig tematikken høyaktuell.»

Ser prisen som støtte til uavhengig forskning

Marie Smith-Solbakken er professor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Hun ser prisen som en anerkjennelse fra sine ledere og arbeidsplassen, og som en støtte til den frie og uavhengige forskningen.

– Jeg opplever prisen som en bekreftelse på at jeg har levert på universitetets visjon om å utfordre det kjente og utforske det ukjente. Forskningen min har provosert noen miljøer og det har vært tøft å stå i kritikken og de grunnløse anklagene, sier hun.

Involverer studentene

Smith-Solbakken stortrives med å undervise grunnskolelærerstudenter til å bli reflekterte samfunnsfaglærere.

– Den viktigste formidlingen vi gjør i akademia, gjør vi gjennom undervisningen vår. Jeg er opptatt av å bruke både min egen og mine kollegers forskning når jeg underviser og dra studentene med på forskningen gjennom undervisningsoppgaver.

Samarbeider med Eva Joly

Kielland-saken utvikler seg fortsatt.

– I sommer har vi besøkt franske arkiver sammen med advokaten Eva Joly, som vi har signert et samarbeid med. Det er viktig å få belyst ulykken fra fransk perspektiv. Alt omkring dragkampen om ansvaret for ulykken har vært holdt hemmelig i 40 år. Nå håper vi å få fram den hele og sammensatte fortellingen om Kielland-ulykken til offentligheten, etterlatte og overlevende, sier prisvinneren.

Marie Smith-Solbakken har gjennom flere år formidlet mye fra Kielland-prosjektet:

Bokutgivelser om prosjektet hvor boka "«Plattformen som ikke kunne synke» ble valgt som bok i prosjektet «hele Rogaland leser» og dermed delt ut i 30 000 eksemplarer (2020)

 • Vært konsulent for «Lykkeland – sesong 2»
 • Vært sentral i TV2s dokumentar “Kielland-ulykken»
 • Utgitt fagfellevurderte artikler i ulike tidsskrift fra prosjektet både på norsk og internasjonalt
 • Har publisert i Arbeiderbevegelsens arkiv
 • Har skrevet kronikker bl.a. i Stavanger Aftenblad
 • Deltatt i debatter ved Kåkå, NRK, Kapittel og Maritimt muséum
 • Vært gjest på TV2 - morgensending om Kielland-ulykken
 • Veileder en stipendiat som i dag undersøker «historiene om historiene omkring Alexander Kielland-plattformen»
 • Er fagansvarlig redaktør i Store Norske leksikon for fem områder: «Biografier innenfor petroleum», «Norsk oljehistorie», «Petroleumshistorie», «Petroleumsselskaper» og «Ulykker i petroleumsbransjen»
 • Har samlet inn og arkivert mye materiale fra pårørende og overlevende som nå finnes i et åpent arkiv
 • Har jobbet internasjonalt med andre forskningsmiljø i etterkant av ulykkene med Ocean Ranger og Piper Alpha (som også var store, alvorlige ulykker med oljeinstallasjoner)
 • Har deltatt i mange intervjuer om arbeidet med prosjektet