Minecraft som kompetanseheving

Hvordan kan lærere utnytte det pedagogiske potensialet i data- og videospill? Nå utvikles et kurs hvor lærere får opplæring i Minecraft, hvor dataspillet forankres inn mot pedagogiske prinsipper, teori og forskning.

Publisert Sist oppdatert
Lærer som sitter på fellesrom og får opplæring. Skjerm på veggen med bilde fra dataspillet Minecraft.
Lærere ved Lunde universitetsskole får opplæring i hvordan Minecraft kan brukes i undervisningen.

I løpet av en intensiv uke med kurs får lærere ved Lunde skole og lærerstudenter ved UiS et nytt verktøy å bruke i undervisningen, nemlig dataspillet Minecraft.  

Satsingen er en del av UiS’ universitetsskolesamarbeid (lenke), et utvidet partnerskap med utvalgte skoler og barnehager i regionen for å styrke kvaliteten i lærerutdanningene og praksisopplæringen. 

– Vi i Didaktisk digitalt verksted (DDV) har gjennom to år samarbeidet med Andreas Nymo ved Lunde universitetsskole om et Minecraft-prosjekt. Ideen var å skape et undervisningsopplegg hvor vi gjennom digital teknologi kunne få elever på tvers av skoler og kommunegrenser til å samarbeide faglig, forteller Paolo Haaland Scarbocci, prosjektleder for DDV. 

Elevene ved Lunde skole og Vardheia skole samarbeidet digitalt om en konkret oppgave i tre dager, kun gjennom nettprat (chat) i Minecraft-universet.  

– Et viktig poeng her er at teknologien gjør det mulig å sprenge ut av klasseromsveggene og få til noe helt nytt, som elevene både lærer av og blir inspirert av, sier Scarbocci. 

To elever som bruker dataspillet Minecraft på skolen.

Elever ved Lunde Skole og Vardheia skole samarbeidet om Minecraft-prosjekt.

Bilde av dataskjerm med skriftlig meldingsdialog i dataspillet Minecraft.

Litt av dialogen mellom elever på to ulike skoler - som kun møttes digitalt

Fargerik dataskjerm med spillet minecraft synlig. Tastatur, datamus og harddisk.

Minecraft-oppgave klar til bruk

Pilot for ny videreutdanning 

Som en del av partnerskapet Universitetsskoler- og barnehager utvikler nå DDV og Lunde skole et kurs for lærere, hvor Minecraft-prosjektet fungerer som eksempel på hvordan man kan være lærer i det teknologirike klasserommet.  

– Gjennom en uke med opplæring får lærerne på Lunde skole praktisk og spillteknisk innføring i bruk av Minecraft, og lærer hvordan de kan forankre spillet inn mot pedagogiske prinsipper, teori og forskning. De utfordres også på egne holdninger til bruk av teknologi i skolen, sier Scarbocci. 

Som en del av kurset får lærerne også en veiledning. Last den ned her:

Andreas Nymo fra Lunde universitetsskole og Paolo H. Scarbocci fra DDV.
Andreas Nymo fra Lunde universitetsskole og Paolo H. Scarbocci fra Didaktisk Digitalt Verksted (DDV) ved UiS har utviklet kursopplegget.

Hvorfor Minecraft? 

Dataspillet Minecraft er blant de mest populære spillene på verdensbasis, og derfor godt kjent blant barn og unge. Gjennom prosjektet har det blitt identifisert en rekke fordeler med å bruke dataspillet Minecraft i undervisningen. 

  • Problemløsning og kreativitet 
  • Trigger nysgjerrigheten og gir teknisk innsikt 
  • Bidrar til bedre geometriforståelse i matematikk ved manipulering av blokker og rekonstruksjoner 
  • Kan brukes som en del av STEAM Learning lenke til: https://www.uis.no/en/steam-upgrade-an-erasmus-project 
  • Bidrar til utvikling av fremtidens kompetanser (21st Century Skills)  
  • Bidrar til sosiale ferdigheter gjennom samarbeid og kommunikasjon 

Behov for økt spillkompetanse blant lærere 

Halvfigurbilde av lærer Tormod Lunde Husebø i kontorlandskap.
Lærer Tormod Lunde Husebø mener dataspill kan øke kreativitet og motivasjon hos elevene.

Tormod Lunde Husebø er en av lærerne som deltar på kurset på Lunde skole, og har allerede testet bruk av Minecraft i timene. 

– Jeg tror det ligger et veldig stort potensial i det å bruke dataspill i undervisningen. Det kan være med på å fremme motivasjonen hos elevene, og så åpner det for veldig mye kreativitet og spennende løsninger. Jeg håper det kan få en større plass i skoleverket, sier han.  

Han mener det viktigste som må til er å øke kompetansen hos lærerne. Det er kollega Oda Susan Torp-Jakobsen enig i. Selv har hun mindre erfaring med dataspill. 

Lærer Oda Susan Torp-Jakobsen i halvfigur.
Oda Susan Torp-Jakobsen ønsker mer erfaring med å bruke dataspill i undervisningen.

– Det kan helt sikkert knyttes opp mot læreplanen, men jeg trenger å få litt erfaring med hvordan det kan brukes fornuftig. Ellers blir det jo som å formidle en bok du ikke har lest selv, det funker jo ikke. Jeg tror jeg må ha sånn middels kompetanse før jeg kan bruke det i undervisningen, sier hun. 

Målet er at kursopplegget skal gjøres tilgjengelig for flere. 

– Vi håper vi kan tilby dette videre til andre skoler og lærere i Rogaland til våren, sier Paolo Haaland Scarbocci. 

Eget fag i lærerutdanningen 

Som en del av Universitetsskole-samarbeidet og det nevnte Minecraft-prosjektet, er det utviklet et eget emne som kan tas som en del av grunnskolelærerutdanningen ved UiS. 

Les mer om det her: Å være lærer i det teknologirike klasserommet

Neste mulighet for å velge emnet blir høsten 2025 (tredje år, semester 5). 

Podkast: Fremtidens klasserom

Interessert i å lære mer om teknologi i klasserommet? DDV har sin egen podkast kalt Fremtidens klasserom. I en av episodene forteller Andras Nymo fra Lunde skole om Minecraft-prosjektet.

Tekst: Line Grønhaug