Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse

De nye studentene på masteren i barnevernsarbeid har inntatt campus. De håper studiet vil gagne dem selv personlig og sektoren som helhet.

Published Sist oppdatert

To unge kvinner foran en bygning på UiS med grønne blader i forgrunnen. Foto.
Marit Holstøl (t.v.) og Ingvild Tjørhom gleder seg til å starte på den nye masteren i barnevernsarbeid.

– Det handler om å utvikle mer kompetanse og å tilføre ekstra kunnskap til både seg selv og tjenesten, sier Ingvild Tjørhom.

Vil gi noe tilbake til arbeidsplassen

Sammen med Marit Holstøl skal Tjørhom starte på den nye toårige masteren i barnevernsarbeid. Begge jobber i barnevernstjenesten i Sandnes og ser fram til å tilegne seg kunnskap som de selv kan dra nytte av og videreføre til kollegene sine.

– Jeg gleder meg til å se hva denne masteren kan lære oss, siden den går direkte på vårt felt. I tillegg kan vi tilføre noe tilbake til jobben vår, vi er mange kolleger som kan dra nytte av hverandres kompetanseheving, sier Holestøl.

De to ferske masterstudentene jobber innenfor et felt hvor de forteller om flere og flere krav, både i saksbehandlingen, i møte med mennesker og i dokumenteringen.

– Det er spennende at det er kommet en ny master som er så tydelig rettet inn mot det vi jobber med og som vi får brukt praktisk, sier Holestøl.

– Creme de la creme

Hulda Mjøll Gunnardottir er studieprogramleder for den nye masteren i barnevernsarbeid. Mandag ønsket hun de nye masterstudentene velkommen til UiS og Institutt for sosialfag.

– Det var ekstremt mange søkere, så dere har kommet inn på et eksklusivt og luksuriøst studium. Dere er creme de la creme, og jeg tror vi kommer til å få det faglig givende og engasjerende, sa hun.
Videre poengterte hun at den masteren i barnevernsarbeid skal holde høy kvalitet.

– Selv om det er første gang det gjennomføres, skal ikke ting være på halv åtte. Vi skrur heller opp forventningene og gjør det vi kan for å lage den beste masteren i barnevernsarbeid, sa hun.

To kvinner i grønne kjoler og en mann i dress i et klasserom foran en tavle. Foto.
Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen, Instituttleder Morten Tønnessen og studieprogramleder Hulda Mjøll Gunnarsdottir ønsket de nye studentene på master i barnevernsarbeid velkommen til UiS.

Viktig master for videreutviklingen av samfunnet

Også instituttleder Morten Tønnessen ga studentene noen velmenende ord på veien inn i den nye studietilværelsen.

– Noen av de store samfunnsutfordringene omtales av FNs bærekraftmål. På instituttet og i denne masteren bidrar vi til noen av de sosiale bærekraftmålene. I større sammenheng bidrar dere med andre ord til å adressere viktige samfunnsutfordringer, sa han.

Han la vekt på viktigheten av utdanning, for videreutviklingen av både enkeltmennesker og samfunnet.

– Det handler om at dere får bedre mulighet til utdanning, men også at dere får bedre mulighet til å gi andre bedre levekår. At vi scorer så høyt på FNs levekårsindeks over verdens beste land å bo i, er blant annet fordi dere sitter her i dag og skal ta en master, sa han.

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, gratulerte studentene med å ha kommet inn på en master som lenge har vært ønsket fra hele sektoren. Hun oppfordret studentene til å tenke tverrfaglig og spesielt koble seg på samarbeid med barnehage- og skolesektoren.

–Det er det tverrfaglige som gjør barnevernet så viktig og at vi får til et bedre samfunn og liv for de som er i krevende situasjoner og trenger at barnevernet er koblet på.

Avslutningsvis kom hun med en oppfordring om å nyte studietiden:

– Det kommer til å være krevende, men dere kommer til å få det utrolig flott sammen. Gratulerer, alle sammen!

Tekst og foto: Live Kolstad Kvalsvik