Ny dekan ved Universitetet i Stavanger

Harald Eikaas blir ny dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Publisert Sist oppdatert
Harald Eikaas
Harald Eikaas er ansatt som dekan på Fakultet for utøvende kunstfag. (Foto: UiS)

Harald Eikaas er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag for en periode på fire år. Han tiltrer stillingen så snart som mulig.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. I samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr fakultetet doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det er i dag ca 300 studenter og 90 ansatte ved fakultetet fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Organisatorisk er fakultetet inndelt i en fakultetsadministrasjon og to fagavdelinger; Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Som dekan vil Eikaas være leder for den samlede virksomheten ved fakultetet og har en sentral rolle i den videre utviklingen av fakultetet i samsvar med universitetets strategi. Som del av universitetets ledergruppe skal han bidra til ledelse og tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultet og avdelinger, innenfor utdanning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon.

Eikaas er i dag avdelingsleder ved fakultetets Avdeling for klassisk musikk, en stilling han har hatt siden mai 2018. Han er utdannet dirigent med solistdiplom, musikkpedagogisk diplom og utøvende musikkutdanning fra Det kongelige danske musikkonservatorium. Før han kom til UiS var Eikaas musikksjef ved Norges Musikkorps Forbund. Eikaas har også erfaring som førstelektor ved ulike utdanningsinstitusjoner i sektoren, senterleder ved Høgskolen i Bergen og dirigent ved Malmø Symfoniorkester.

Velkommen som dekan ved UiS!